Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Miljoenen voor Markermeer-IJmeer

19:02

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor 1,5 miljoen euro te investeren in de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer.

Foto: Markermeer Sailing

Foto: Markermeer Sailing

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor € 1,5 miljoen te investeren in de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer.

Noord-Holland  trekt samen met de provincie Flevoland op. Gezamenlijk zal 3 miljoen euro worden geïnvesteerd in concrete maatregelen bij de Hoornse Hop. Door de provinciale bijdragen zal het rijk 6 miljoen euro in dit project investeren.

Ecologische vervolgmaatregelen
De ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer loopt al jaren achteruit onder andere vanwege problemen met de slibhuishouding. Het is zaak om maatregelen te treffen om de verplaatsing van het slib tegen te gaan en een luwe zone met waterplanten te realiseren; zogenaamde golfbrekers. Met deze eerste stap willen de provincies een signaal afgeven aan het Rijk: In de verwachting dat, ondanks forse Rijksbezuinigingen, een substantiële investering vanuit het Rijk beschikbaar komt voor de noodzakelijke ecologische vervolgmaatregelen zoals een moeras bij de Houtribdijk. De maatregelen die nu worden ingezet sluiten naadloos aan op de plannen van Natuurmonumenten voor de aanleg van een wetland (moeras). Beide dragen op een positieve manier bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Natuurmonumenten heeft recent uit het Droomfonds van de postcodeloterij 15 miljoen euro gekregen voor de realisatie van een wetland.

6 miljoen beschikbaar
De verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit is een opgave van het Rijk omdat het om rijkswater en rijksnatuur gaat. Hiervoor was een bedrag van 20 miljoen euro gereserveerd, maar onder druk van bezuinigingen is nog maar 6 miljoen euro beschikbaar. “We gaan er vanuit dat het Rijk onze inzet positief zal waarderen. Het Rijk is nu aan zet voor vervolginvesteringen in het Markermeer IJmeer. Wij willen graag de vaart houden in het proces. Er liggen kansen om natuurmaatregelen en recreatieve ontwikkelingen hand in hand te laten gaan. In de regio is daar ook draagvlak voor aan het ontstaan. Maar we kunnen niet in het gat springen dat bij bezuinigingen van het Rijk ontstaat,” zegt gedeputeerde Joke Geldhof. “Deze bijdrage is daarom wel het maximum.”

Tags: Last modified: 24 februari 2012
Sluiten