Actueel, Nieuws

Markermeer- IJmeer conferentie

16:25

Donderdag 12 november vindt in de Schouwburg Het Park de Markermeer-IJmeer conferentie plaats. In samenwerking met Rijkswaterstaat wil de IJsselmeervereniging kennis, ervaringen en inzichten over het Markermeer-IJmeer delen.

MarkermeerDe afgelopen jaren is het programma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) uitgevoerd. Doel was het achterhalen welke natuurbouw-investeringen er nodig zijn voor een mooier, krachtiger en toekomstbestendig watersysteem. De uitgevoerde experimenten hebben veel gegevens opgeleverd. Deze kennis, inzichten en ervaringen kunnen voor toekomstige projecten gebruikt worden. Daarnaast willen de organisatoren tijdens de workshops in gesprek gaan over ontwikkelingen in het Markermeer-IJmeer. Volgens hen schept de herstelde natuur ruimte voor andere plannen op het gebied van bouwen en infrastructuur. Bekijk hier de workshops die tijdens de conferentie te volgen zijn.

IJsselmeervereniging

De vrijwilligers van de IJsselmeervereniging zetten zich in voor een verantwoorde wijze van beheer in landschappelijk, natuurlijk, milieuhygiënisch, waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief en economisch opzicht. De vrijwilligersorganisatie betrekt de overheid en landschapsorganisaties die grenzen aan het IJsselmeer en de Waddenzee. In 2014 is het samenwerkingsverband uitgebreid en ontstond Stichting Het Blauwe Hart. Hierin nemen deel, Landschap Noord-Holland, De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en IJsselmeervereniging.

Kijk voor meer informatie op www.ijsselmeervereniging.nl

Last modified: 12 november 2015
Sluiten