Nieuws

Lijst toegestane antifoulings en onderwaterverven

Zoals beloofd, een overzicht met gifvrije onderwaterverven, gebaseerd op de lijst die het ministerie VROM in 2003 uitgaf en aangevuld met recente gegevens van fabrikanten.

15:21


Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen in Wageningen is de instantie die de bevoegdheid heeft aangroeiwerende verven al dan niet toe te laten. De vier toegelaten, gifhoudende antifoulings zijn Chloorrubber 2000, Interspeed Kopervrij, Selfpolishing 2000 en Micron Kopervrij.  Op de dringende vraag van Zeilen of er niet meer producten toegelaten zijn, is het antwoord van het CTB ondubbelzinnig ‘nee’.
Hieronder vindt u een overzicht met gifvrije onderwaterverven, gebaseerd op de lijst die het ministerie VROM in 2003 uitgaf en aangevuld met recente gegevens van fabrikanten.
Bij het CTB menen ze wel dat Nederland de strengste regels heeft. “Wij hebben veel ondiep, stilstaand en kwetsbaar binnenwater; dat is gevoeliger voor kopervervuiling. Aan het feit dat andere landen minder streng in de leer zijn zal binnen vier jaar een einde komen,” stelt de woordvoerder optimistisch. Hoe die harmonisatie uitpakt is echter nog niet op voorhand te zeggen. Als de grote industriële partijen in de machtige landen van Europa een vuist maken zou het Nederlandse beleid minder streng kunnen worden. Maar bij het CTB en bij VROM geloven ze in de overtuigingskracht van de argumenten van de Nederlandse overheid. Pas dan zal heel Europa net zo streng zijn als wij.

Lijst toegestane antifoulings (met CTB toelatingsnummer) en onderwaterverven.Merknaam Toelatingsnr. CTB
Ecoline Coatings
EcoSolid n.v.t.
EcoBottom n.v.t.
EcoNautic n.v.t.
Epifanes
Werdol Kopervrij n.v.t.
Epifanes Foul-Away n.v.t.
Hempel
Mille Light n.v.t.
International Paint
Interspeed Kopervrij 12055N
Micron Kopervrij 12374N
Cruiser Future n.v.t.
Jotun
Nautic Fouling n.v.t.
Sikkens Yachtpaints
Chloorrubber Antifouling 2000 10692N
Selfpolishing Antifouling 2000 CF 12476N
Selfpolishing 3000 n.v.t.
Stevens Nautical
Seajet Speed n.v.t.
Seajet 036 Shogun Eco n.v.t.
Subsea Industries
Ecospeed n.v.t.
Touwen & Co
Tenco Bottom Coat Brons n.v.t.

International Paint heeft voor gebruikers van haar verven een gratis telefonische advieslijn in het leven geroepen. Bel 0800 022 65 55.

Tags: Last modified: 11 juni 2019
Sluiten