Actueel

Eindelijk verlost van het fonteinkruid

17:37

Het afgelopen seizoen gaat de boeken in als de warmste zomer in 300 jaar. Volgens de huidige verwachting komt de gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt uit op 19,1 graden. Helaas had deze warmte ook een nadelig effect: het fonteinkruid groeide als kool. Vooral de schippers op de Randmeren, het Markermeer en het IJmeer ondervonden veel hinder door de waterplanten. Maar als het goed is, is voor nu het grootste fonteinkruidleed geleden.

“Dit jaar was de overlast door het fonteinkruid heel erg,” zegt Rita Braam, directeur van Gastvrije Randmeren. “Dat komt door de hoge temperaturen. Vooral het Gooi- en Eemmeer hadden met flink veel problemen te kampen.”

493 hectare

Begin dit jaar werd bekend dat er in 2018 meer gemaaid mocht worden dan voorgaande jaren. Hiervoor was een speciale vergunning verkregen. Visser en fonteinkruidmaaier Wouter Hager is samen met andere vissers erg druk geweest op het Gooimeer en het IJmeer. “Op 1 juni zagen we het kruid al doorkomen. Daarom mochten we al op 18 juni beginnen met maaien in plaats van op 1 juli,” vertelt Wouter. “We hebben ook nog verlenging aangevraagd omdat we er gewoon niet doorheen kwamen. Vanaf 18 juni tot 1 augustus hebben we met z’n allen 493 hectare gemaaid.”

De app Waterplantmelder

(c) Appstore.

Volgend jaar hoopt de wethouder van Hoorn, Ben Tap, dat er ook eerder mag worden gestart met maaien. “Ik ben momenteel druk in overleg met de provincie Noord-Holland of het mogelijk is volgend jaar eerder te mogen beginnen met maaien. 1 juli is een prima startdatum als het voorjaar niet zo mooi is, maar dit jaar en vorig jaar was dat niet het geval. Ik heb goede hoop dat we in 2019 eerder mogen beginnen. In 2018 is er op het Markermeer en de Gouwzee in de eerste drie weken van juli maar liefst 300 hectare fonteinkruid gemaaid,” zegt wethouder Tap. “We hoorden direct allerlei positieve reacties van zeilers die zo blij waren weer lekker hun rakken te kunnen varen. Ook wil ik graag de app Waterplantmelder onder de aandacht brengen. Hier kunnen watersporters coördinaten melden van de plek waar veel last is door fonteinkruid. Daarnaast kunnen de schippers bekijken in welke gebieden er al is gemaaid en waar het dus goed bevaarbaar is.” Download hier de app voor Apple en hier voor Android.

De huidige stand van zaken

Het is bekend dat het kruid na de zomer afsterft. De dode planten drijven dan meestal naar lagerwal, waar ze verrotten en uiteindelijk verdwijnen. “Vanaf augustus zie je dat het per week minder wordt en rond begin september verdwijnt het meeste fonteinkruid,” zegt maaier Wouter. “Dat is eigenlijk te laat want dan zijn de zomerzeilers alweer weg. Er zal structureel iets moeten gaan veranderen.”

(c) Teun Rijsdijk.

Rita Braam: “Ook bij ons op de Randmeren is het fonteinkruid aan het afsterven en verdwijnen de planten. Onlangs hebben we nog één melding gehad over overlast in een vaargeul richting een woonwijk. Of we in 2019 weer vroeger gaan maaien hangt af van het weer. Als het een koud voorjaar wordt, dan is het niet nodig om eerder te beginnen.”

“Hopelijk kunnen we volgend vaarseizoen het fonteinkruidprobleem eerder beteugelen door eerder te starten maaien,” vertelt wethouder Tap. “Inmiddels sterft het fonteinkruid af en is Hoorn hartstikke goed bereikbaar. Ik hoop dat we een prachtig najaar krijgen en dat mensen nog wachten om hun boot naar de winterstalling te brengen.”

 

 

Tags: , , Last modified: 19 september 2018
Sluiten