Zeemanschap

Zes meter verval

22:55

In sluizen waar veel verval is, zitten vaak zogeheten glijpalen waarlangs de lijnen van de boot omhoog en omlaag kunnen glijden. Zo ook in de Noordersluis in Lelystad. Om van het achterland naar het IJsselmeer te schutten, gaan we zes meter om- hoog. Onmogelijk dus om lijnen om de bolders bovenop de sluismuur te leggen.

Het handige is dat we kunnen volstaan met één lijn. We leggen de boot stil met het want bij de glijpaal en leggen het landvast vanaf deze positie om de paal. We leggen deze vast op de middenbolder of houden hem in de hand. Is er geen middenbolder, dan kunnen we het voorlandvast over het dek naar de verstaging geleiden en dan om de glijpaal leggen. Vervolgens leggen we hem weer terug naar het voordek. Zo grijpt het landvast via het want op het breed- ste gedeelte van de boot aan.

Als de sluisdeuren dicht zijn, komt het water met een grote stroom de sluis binnen. Doordat er water langs het roerblad stroomt, kan er gestuurd worden. Met het roer kunnen we de boot gemakkelijk langs de kant houden.

Als we naar het achterland schutten – dus van boven naar beneden – kunnen we volstaan met slechts één

TIP

Achterlijn bij de glijpaal. Deze leggen we niet op de kikker, maar op de lier in de kuip. Ook nu hebben we geen voorlandvast nodig. Weer kunnen we sturen, doordat er voldoende water langs het roerblad glijdt. Omdat we nu naar beneden gaan, wordt het jacht naar voren getrokken. De lijn houdt dit tegen en drukt het schip tegen de kademuur. Het is belangrijk dat we ons roer in de gaten houden. We zorgen er in beide gevallen voor dat de boot goed beschermd is met stootwillen. De boot gaat enigszins heen en weer, omdat hij maar met één lijn vastligt en er een behoorlijke stroom staat.

Tags: Last modified: 15 juli 2021
Sluiten