Onderhoud & klussen

Karaaksteek

12:48

Trek nu aan de twee einden om de steek af te maken.

 

In de rubriek ‘Knopen, steken en splitsen’ belichten we elke maand het gebruik en de achtergronden van een knoop, splits of steek. U leest meer over deze middeleeuwse koopvaardijsteek in Zeilen 3, jaargang 2015.

Tags: , Last modified: 16 maart 2021
Sluiten