Wereldzeilen

Welke papieren heb je nodig over de grens?

ICP, Zeebrief of bootpaspoort

12:20

Wat heb jij aan boord om aan te tonen dat jouw boot daadwerkelijk jouw boot is? In vrijwel elk ander land ter wereld is een registratie verplicht. Behalve in Nederland. Om toch aan te kunnen tonen dat je de eigenaar bent van de boot waarop je vaart, zijn er meerdere mogelijkheden. De officiële zeebrief (met teboekstelling in het Kadaster) en het in een beperkt aantal landen geaccepteerde ICP. Of het nog minder officiële, maar in de praktijk goed werkende bootpaspoort.

We vroegen vertrekkers die nu op reis zijn. Enkele reacties: “Elke vorm van registratie werkt buiten de EU, of het nu ICP, Zeebrief of het Blauwe Pinquin bootpaspoort is. Binnen de EU werkt het ICP goed in de landen die het accepteren, de overige landen heb je de Zeebrief nodig. Je moet in elk geval iets kunnen tonen.”

Duurste maar beste: Zeebrief

De Zeebrief is een oorspronkelijk voor koopvaardijk bedoeld document waarmee je de Nederlandse vlag mag voeren. Daarvoor wordt je boot onder andere ingeschreven in het Kadaster en ontvang je een fysiek merkteken aan boord van de boot, waardoor de boot ook daadwerkelijk aan de papieren gekoppeld kan worden. Het aanvragen van de Zeebrief loopt via Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en omvat meerdere onderdelen. Een nationaliteitsverklaring, de Zeebrief, een teboekstelling bij het Kadaster en de door het Kadaster aan te brengen brandmerk op de boot. ILT regelt het contact met het Kadaster.

(c) Ben Rutte

Aanvragen Zeebrief

Het aanvragen van een Zeebrief kan in principe van over heel de wereld, maar het brandmerken door het Kadaster moet altijd aan boord gebeuren. De kosten voor het invliegen van de werknemer van het Kadaster betaal je als aanvrager. Bedenk dus bij voorkeur vóórdat je vertrekt of je een Zeebrief wilt aanvragen. Je kunt op de website van ILT een zeebrief aanvragen.

Zeiler in Spanje: ‘Het Kadaster heeft in de afgelopen jaren regelmatig meegedacht met eigenaren wiens boot in het buitenland lag en ter plaatse inspectie nodig hadden. Door handig plannen werden meerdere jachten in Spanje ineens geïnspecteerd, waardoor de kosten konden worden beperkt.’

(c) Ben Rutte

 

Kosten Zeebrief

Een Zeebrief en de bijbehorende en/of benodigde documenten kosten bij elkaar 972 euro. Dat is opgebouwd uit – bij ILT te verkrijgen – een nationaliteitsverklaring à 216 en de Zeebrief à 206 euro. Kosten voor teboekstelling en brandmerken (boot in NL) door het Kadaster zijn 550 euro.

(c) Ben Rutte

Meetbrief niet nodig?

En de meetbrief dan? Die staat wel op het lijstje bij ILT. Een vertrekker wees ons erop dat er door ILT onterecht wordt gesuggereerd dat een meetbrief noodzakelijk is voor het aanvragen van een Zeebrief. (De vertrekker maakte succesvol bezwaar tegen het ongevraagd leveren en factureren van de meetbrief.) De verplichting tot meetbrief is gekoppeld aan de verplichting tot teboekstelling. Bij vrijwillige teboekstelling is de meetbrief niet nodig, schrijft ook ILT op haar website.

Een opvallende reden om voor de Zeebrief te kiezen onder vertrekkers: “Mijn vrouw en ik staan allebei met naam op de Zeebrief als eigenaar. Gebeurt er iets met mij of andersom, dan kan de ander zonder problemen verder met de boot.”

Betaal niet teveel

Sommige bedrijfjes maken handig gebruik van de ietwat onoverzichtelijke Zeebrief-aanvraag, door een aanvraagservice aan te bieden. Het voorgerekende bedrag kan oplopen tot bijna het dubbele van wat je zelf zou betalen, nog los van de soms terugkerende jaarlijkse servicekosten. Vraag de Zeebrief zelf aan bij ILT.

Goedkoop maar beperkingen: ICP

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) werd ooit bedacht om te dienen als eenvoudig eigendomsbewijs voor Nederlandse plezierjachten binnen Europa. In de meeste Europese landen is het verplicht een eigendomsbewijs te kunnen overleggen, maar omdat registratie in Nederland niet verplicht is, ontbreekt een eigendomsbewijs vaak. Een groot aantal, maar niet alle Europese landen accepteerden het ICP officieel.

Misbruik ICP

Een aantal jaar geleden kwam het meerdere malen negatief in het nieuws. Zie ook ‘Officieus registratiebewijs ICP zorgt voor tumult‘. Het ICP bleek in de praktijk te worden gebruikt als nationaliteitsbewijs. Een schip dat regelmatig bootvluchtelingen in Italië aan wal bracht, maakte gebruik van het ICP en leek daarmee onder Nederlandse vlag te varen.  De Italiaanse overheid, die niet gediend was van actief aan wal zetten van vluchtelingen, sprak de Nederlandse autoriteiten erop aan. Die wees vervolgens op de officiële status van het ICP en accepteerde geen verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenschip.

ICP niet meer gedoogd

Om gedoe te voorkomen werd op het ICP bij het kopje ‘nationaliteit’ de term ‘non-applicable’ aangebracht (zie ‘ICP aangescherpt‘). Die wijziging was voldoende om Nederlandse jachteigenaren, wiens ICP in Italië tot dan toe gedoogd was, in de problemen te brengen. Er gingen jachten aan de ketting. Nader onderzoek wees uit dat ook malafide organisaties gebruikmaakten van het makkelijk te verkrijgen ICP. Ook in Spanje en Portugal, waar het ICP tot dan toe werd gedoogd, werden de controles strenger.

Het oorspronkelijke ICP.

Vertrekkers: “Wij dachten, wat duur, zo’n Zeebrief, en kozen voor het ICP van het Watersportverbond. Werkte overal; we zijn nu in Nieuw-Zeeland.” Maar ook “De Italiaanse Guardia di Finanza controleert streng en maakt geen grapjes. In Spanje en Portugal wordt ook gecontroleerd, maar minder streng.”

Aanvragen ICP

Inmiddels zijn de regels rondom het aanvragen van een ICP veel strenger geworden om misbruik te voorkomen. Je kunt op de website van het Watersportverbond een ICP aanvragen. Kosten: € 55,50 voor niet-leden, € 37 euro voor leden.

Alternatief: Poolse vlag

Sinds de moeilijkheden rond het ICP is de mogelijkheid naar voren gekomen om een Poolse registratie aan te vragen, waarmee je onder Poolse vlag kunt varen. In onder andere Spanje, Italië en Griekenland, waar bootbezitters aan veel regels onderhevig zijn, is de Poolse registratie erg populair. De regels voor het aanvragen ervan lijken zeer ruim en de genoemde kosten zijn 400 à 500 euro.

Populair bootpaspoort

Zonder zeebrief, met ICP, vertrokken Ben en Annemiek Rutte met hun Victoire 34 Blauwe Pinquin zo’n 15 jaar geleden op reis. Vanuit de wens een officiëler ogend en completer document te kunnen tonen bij buitenlandse autoriteiten, maakte Annemiek het bootpaspoort. Het heeft nergens een officiële status, maar in de praktijk werkt het in heel veel landen buitengewoon goed.

 

Tips van vertrekkers
– Soms moet je het originele document inleveren. Regel gewaarmerkte kopieën of meerdere goede kwaliteit kleurenkopieën, daar red je het vaak mee.
– Zorg ervoor dat je scheepspapieren netjes, in orde, bij elkaar zitten. Goed geregeld levert goede wil.

Last modified: 21 maart 2024
Sluiten