Meteo

In één slag door de sloot

Verderop zijn ze ijverig aan het opkruisen

20:40

Het is menig zeiler overkomen. Je vaart op de Friese wateren. Om bij het volgende meer te komen moet je opkruisen door een smalle sloot. Toch zie je in de verte één boot, vlak langs het riet, in een rechte lijn door de sloot zeilen. Hoe kan deze zeilboot in één slag de sloot achter zich laten? Het lijkt erop alsof de wind vlakbij de wal vanuit een andere richting komt.

De bemanning in de andere boot maakt gebruik van een zogenoemde trekwal. De verklaring zit in een windeffect dat ontstaat op de overgang tussen land en water. Wat we zien in de Friese sloot is eigenlijk het gevolg van krimpende wind boven het land.

Krimpende wind

Een krimpende wind betekent dat de wind van richting verandert tegen de wijzers van de klok in, linksom dus. Andersom betekent een ruimende wind dat de windrichting rechtsom draait, met de klok mee.

Krimpende en ruimende wind

Waarom krimpt de wind boven het land?

Verschil boven land of water

Land heeft een veel ruwer oppervlak dan water. Hierdoor ondervindt de wind direct boven het oppervlak meer weerstand. Dit resulteert in een kleiner corioliseffect, waardoor de wind relatief meer krimpt boven land dan boven water.

Land heeft een ruwer oppervlakte dan water (c) Gege Yao/CC BY-SA 4.0

We hebben dus boven land en boven water te maken met twee ietwat verschillende windrichtingen die niet exact parallel lopen. Terwijl de wind in het midden van de sloot recht van voren komt, kan de wind vlak naast het riet onder een hoek in je zeil komen.

Voorbeeld

Aan de bakboordwal, te zien op de onderstaande afbeelding (links), ontstaat een subtiele, lokale aflandige wind. Boven het land achter de stuurboordwal krimpt de wind evengoed, echter heb je hier geen profijt van. De wind draait hier pas boven het land. Het effect bij de stuurboordwal is dus pas landinwaarts te merken, en daar zeilen we niet.

Overal waar water en land in elkaar overgaan zal dit effect optreden. Langs de kust of langs de rand van een sloot zal de wind dus iets draaien. Deze kennis scheelt je in de praktijk zo een heel stuk opkruisen. Het kan dus lonen om in de smalle sloot, aan de juiste kant, vlak langs het riet te varen.

Van onschuldig slootje tot aanlopen haven

Niet alleen op de Friese sloot komt dit van pas. Ook voor het halen van een boei vlak onder de kust of het aanlopen van een haven is het goed om je je te realiseren dat de windrichting kan veranderen.

Uiteraard zijn er meerdere factoren die de wind bij overgangen tussen land en water beïnvloeden zoals windschaduw of het baai-effect. Een aantal kleinschalige meteorologische processen vind je niet terug in de weersvoorspellingen. Dat de wind onvoorspelbaar kan zijn weten we allemaal, maar een krimpende of ruimende wind bij de kust zul je vaak tegenkomen.

Op de Friese sloot is het in ieder geval duidelijk. Wanneer je dicht langs het riet vaart aan de hogerwal profiteer je van het verschil tussen land en water en heb je ter plaatse een iets ruimere wind. Door gebruik te maken van de trekwal is de sloot alsnog bezeild.

(c) Sophie Juffermans

Tags: , , Last modified: 31 maart 2022
Sluiten