Bestemmingen

Brexit en windmolenparken

De overkant is dichterbij dan je denkt

11:11

Traditiegetrouw staat bij veel zeilers in het voorjaar de oversteek naar Lowestoft, Ipswich of Ramsgate op de agenda. Een vaarwijzer helpt je bij de tochtvoorbereiding – zo weet je precies met welke windparken én Brexit-regels je rekening moet houden. Lees meer over de tocht naar de overkant in Zeilen editie 05/2023 en in Vaarwijzer De Engelse oostkust.


De ontwikkeling van windenergie op de Noordzee is de laatste vijftien à twintig jaar in een hoog tempo gegaan. Tot voor kort waren voor de Nederlandse kust nog maar een viertal kleine windparken operationeel, te weten Amalia (60 turbines), Egmond aan Zee (36) en Luchterduinen (42), en in het zuiden Borssele I t/m IV (171), aanpalend aan een paar Belgische parken. Dit is allemaal slechts klein bier verge­ leken met wat er aan gigantische plannen in de pijplijn zit.

Oversteken met windparken

In het voorjaar van 2022 besloot het kabinet dat er rond 2030 – nu over zo’n zeven jaar dus – het arsenaal aan wind­ parken moet zijn vertienvoudigd. Qua situering wordt weliswaar rekening gehouden met de grote scheepvaart­ routes, maar kleine scheepvaart, zoals de visserij en zeker ook pleziervaarders, hebben daar niets aan. De verkeers­ scheidingsstelsels liggen ons al in de weg, nu komen daar ook nog grote windparken bij.
Momenteel is voor kleine schepen langs de Nederlandse kust de doorvaart door de windparken Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen onder bepaalde voorwaarden nog geoorloofd. Dat zal voor de nieuwe Nederlandse wind­ parken niet meer gelden, maar er komen wel zogenaamde corridors. Borssele (deels Nederlands, deels Belgisch) is
nu al voor doorvaart gesloten, op de corridor Windfarm Borssele Pass na.

© Olha Rohulya – Istock

Grootse plannen

Om te beginnen wordt dit jaar het park Hollandse Kust­ Noord in gebruik genomen. Dit ligt aanpalend aan Amalia en is zowel in oppervlakte als in vermogen circa zeven keer zo groot, met te weten 69 turbines. Wat zuidelijker zal ook Hollandse Kust­Zuid (I t/m IV) operationeel worden. Dit park is in feite een uitbreiding van Luchterduinen en gaat van 42 naar 140 turbines. Na voltooiing wordt Luchter­ duinen voor doorvaart gesloten, maar gaat Hollandse Kust­Zuid onder voorwaarden open. Iets verder in de pijp­ lijn, voor na 2025, liggen Hollandse Kust­West en IJmuiden­ Ver in het verschiet. De omvang hiervan is momenteel nog niet bekend.
Duizelt het je allemaal een beetje? Alle recente informatie aangaande bestaande en geplande windparken voor de Nederlandse kust, met kaartjes en de regelgeving ten aanzien van doorvaart, is te vinden op Noordzeeloket.nl.

Zeilen 05/2023

Ben je benieuwd naar de rest van het verhaal? Welke vereiste documenten moet je meenemen? Met welke douaneformaliteiten moet je rekening houden? Op welke manieren kun je je reisplan aanleveren? Wanneer moet je je aanmelden? En op welk moment kun je de Q-vlag weghalen en de beleefdheidsvlag zetten? Je leest het allemaal in Zeilen 05/2023. Koop het nummer hier online in de webshop of lees (het artikel in) Zeilen hier digitaal. De editie is ook tot en met woensdag 24 mei verkrijgbaar in de winkel. En wil je vanaf nu elke maand dit soort verhalen lezen? Word dan hier abonnee.

Vaarwijze Engelse Oostkust

Vaarwijzer De Engelse oostkust

Ben je van plan om binnenkort over te steken naar ‘de over­kant’? Dan mag aan boord de Vaarwijzer Engelse oostkust niet ontbreken. Hierin neemt Anje Valk je mee langs allerlei prachtige, intrigerende bestemmingen, zoals de Theemsdelta, het rivierengebied van East Anglia, de grotendeels droog­ vallende Wash, de Noord­-Engelse kust tot aan de Schotse grens en natuurlijk Lowestoft en Pin Mill. Deze vierde, herziene editie bevat tevens updates over de nieuwe windmolenparken aan de kust en de aangepaste bepalingen voor de zeevaart sinds de Brexit.

Vaarwijzer Engelse Oostkust – Anje Valk Uitgeverij Hollandia – 41,99 euro – verkrijg­ baar via de (online) boekwinkel of bestel je exemplaar direct via onze shop.

Omslagfoto: © Aerial Essex – Istock
Tekst: Anje Valk

Tags: Last modified: 16 mei 2023
Sluiten