Actueel

Zo zit het met de keuringen van historische zeilende passagiersschepen

De ILT, keuringsinstanties, klassenbureaus en steekproeven

16:30

Eind augustus brak de mast van tweemastklipper Eenhoorn af. Gelukkig vielen er bij dit incident geen gewonden. Exact een jaar ervoor brak de giek van charterschip Risico, waarbij een meisje van 12 jaar om het leven kwam. Naar aanleiding van een eerder artikel kregen wij de vraag hoe de keuringen van de historische zeilschepen verlopen en dat zochten wij uit.

We hebben ook bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) , de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, nagevraagd of er inmiddels al meer bekend is over de toedracht van het ongeluk aan boord van charterschip Eenhoorn. In een reactie schrijft een woordvoerder van de ILT het volgende: “De ILT heeft al eerder aan TNO gevraagd breder onderzoek te doen naar mast en tuigage in de historische zeilvaart. Hierbij wordt ook het ongeval met de mast van Eenhoorn meegenomen. De verwachting is dat het onderzoek eind dit jaar gereed is.”

De ILT houdt toezicht op historische zeilende passagiersschepen, ook bekend onder de naam bruine vloot, op de binnenwateren. Nederland telt ruim 200 historische zeilende passagiersschepen. De ILT ziet erop toe dat deze zeilschepen de juiste en geldige certificaten hebben, waarmee de toezichthouder de veiligheid van de historische zeilende passagiersschepen wil bevorderen. Om te weten te komen hoe het in elkaar zit met de certificaten en keuringen werden wij doorverwezen naar hun website, maar op de volgende twee vragen ontvingen wij wel antwoorden.

Waar gaat het vaak mis, als er een mast breekt?
“Oorzaken kunnen technisch falen zijn, verkeerde handelingen of een combinatie van beide.”

Is het waar dat steeds meer schippers van historische charterschepen voor een stalen mast kiezen?
“Schippers zijn vrij om hun rondhout te vervangen door staal. Het opleggen van een verplichting is aan de wetgever. Mogelijk geeft het onderzoek van TNO meer inzicht in het veilig gebruik van houten masten.”

Hoofd- en deelcertificaten

Er is één hoofdcertificaat voor de historische zeilende passagiersschepen op de binnenvaart. Het hoofdcertificaat is 5 jaar geldig en wordt, als alles voor elkaar is, afgegeven door een keuringsinstantie of een klassenbureau.
En daarnaast is er een aantal deelcertificaten, zoals voor de brandblusser, zwemvesten en voor vloeibaar-gas-installaties. Ook is het Bewijs van Tuigage (BvT) verplicht, onder andere de mast, giek, ra en tuigage vallen hieronder. Het bewijs van tuigage is 2,5 jaar geldig. Dit bewijs wordt ook afgegeven door keuringsinstanties en/of klassenbureaus.

Keuringsinstanties en klassenbureaus

De inspecties aan boord van de historische zeilende passagiersschepen worden dus uitgevoerd door keuringsinstanties en klassenbureaus. Op deze partijen houdt de ILT toezicht. Er zijn drie keuringsinstanties erkend voor het keuren van deze schepen: Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering. Er zijn ook drie erkende klassenbureau voor het keuren van de schepen: Bureau Veritas, Lloyd’s Register en DNV GL.

Steekproeven

De ILT houdt toezicht op deze keuringsinstanties door te onderzoeken hoe zij het certificeringsproces doorlopen. De ILT krijgt door deze onderzoeken inzicht in de vakkundigheid en zorgvuldigheid van de instanties. Ook houdt de ILT door middel van steekproeven toezicht op de schepen zelf. Als het juiste certificaat en bewijs niet voorhanden is of als een schip niet voldoet aan de gestelde eisen, kan zij handhavend optreden.

De eigenaar van een schip ontvangt tijdig een bericht over het verlopen van een certificaat en van het Bewijs van Tuigage door de keuringsinstanties. Als een schip niet meer over een geldig certificaat beschikt, informeert de ILT de eigenaar over het feit dat het schip niet meer gebruikt mag worden. De ILT houdt dit vervolgens in de gaten. Als blijkt dat het schip toch in bedrijf is, dan zal de ILT handhavend optreden. Deze informatie deelt de ILT met handhavingspartners, zoals havenmeesters, de nationale politie en Rijkswaterstaat.

Omslagfoto: © W. Bulach/CC BY-SA 4.0

 

 

Tags: Last modified: 20 september 2023
Sluiten