Actueel

Regering stelt € 15 miljoen beschikbaar voor de chartervaart

16:15

Vanuit de regering komt er € 15 miljoen beschikbaar voor de chartervaart. Dit nieuws valt te lezen op de website van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend en hierover hoopt de vereniging zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Het fonds wordt ondergebracht bij OCW en dat wekt de vermoedens dat er een culturele component aan vastzit.

Voor wie het vrijgemaakte bedrag precies is en wat de voorwaarden zijn, zal onderwerp van gesprek en onderhandeling worden. De BBZ gaat invloed proberen uit te oefenen op het verdere proces en het snel beschikbaar komen van het geld.

Meer hulp is nodig

Tegelijkertijd, naast alle vreugde over de toezegging, is de BBZ zich ervan bewust dat uitsluitend dit bedrag niet voldoende is om de coronaperiode te overbruggen. Zonder de hulp van gemeentes en regionale overheden, zonder de hulp van de bedrijven die schippers afbetalingsruimte geven en klanten die coulant zijn, zonder al die hulp, zouden ze het nog steeds niet redden. Het fonds is noodzakelijke extra steun, maar niet een vervangend pakket.

NB: in de Zeilen e-mailnieuwsbrief van 3 september staat vermeld dat de BBZ de massale bijeenkomst van charterschepen bij Pampus organiseerde. Dat is niet juist, de bijeenkomst werd door de schippers zelf georganiseerd, de BBZ heeft de manifestatie slechts op schrift ondersteund.

Tags: , , , , Last modified: 3 september 2020
Sluiten