Nieuws

Zorgen over toekomst Markermeer

17:16

Het Watersportverbond, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ maken zich zorgen over de toekomst van het Markermeer. In een gezamenlijke brief aan de gemeente Lelystad vragen de organisaties om nader overleg.

Een groot deel van het Markermeer valt binnen de grenzen van de gemeente Lelystad. Lelystad heeft ook de ambitie om zich te ontwikkelen tot een van de belangrijkste watersportgemeenten aan het IJssel- en Markermeer. Er zijn echter diverse plannen, die een bedreiging vormen voor de watersportmogelijkheden. Onlangs werden de plannen bekend voor de mogelijke aanleg van de zg. Markerwadden, een groot moeras langs de Houtribdijk. Tegelijkertijd zijn er plannen voor de bouw van windmolenparken langs de dijken van het IJssel- en Markermeer of zelfs midden in het Markermeer. Op andere delen zorgen waterplanten voor toenemende overlast. En dan is er ook nog het plan voor de aanleg van een hoogspanningsleiding dwars door het gebied.

Voor de watersport is behoud van voldoende bevaarbaar en ‘groot’ water van belang. Ook de openheid is één van de kernkwaliteiten van het gebied en dus van belang voor de beleving van de watersporter. Daarnaast worden er vanuit Lelystad steeds meer zeilwedstrijden georganiseerd.
Met 330.000 passanten, die bij elkaar zo’n ? 75 miljoen besteden bij de plaatselijke middenstand en horeca is de watersport ook voor de lokale economie en werkgelegenheid van alle gemeenten rond het IJsselmeer en het Markermeer een factor van belang.

De vier watersportorganisaties vragen aan de gemeente Lelystad om een nader overleg over deze bedreigingen van de watersportmogelijkheden.

Bron: www.watersportverbond.nl

Last modified: 12 maart 2012
Sluiten