Nieuws

Schutten in Terneuzen? Dan vaar je vanaf nu door de Noordzeesluizen

Voortaan moet je dus een andere naam via de marifoon oproepen

17:17

Sluizencomplex Terneuzen is omgedoopt tot Noordzeesluizen. Dus als je binnenkort daar gaat schutten, moet je een andere naam via de marifoon oproepen dan je misschien gewend bent. De keuze voor de nieuwe naam is om verbinding te leggen tussen de haven van Gent en Terneuzen en het aangrenzende zeegebied.

Jaarlijks passeren ongeveer 10.000 zeeschepen, ruim 50.000 binnenvaartschepen en ca. 3000 pleziervaartuigen het sluizencomplex. In 2040 gaan naar verwachting 96.000 schepen daar door de sluis. De Noordzeesluizen bij Terneuzen bieden toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa. Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal.

Oostsluis, Westsluis en Nieuwe Sluis

Een naamgevingscommissie onder voorzitterschap van de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, koos ervoor om het sluizencomplex in Terneuzen de naam Noordzeesluizen te geven. Naast dat de nieuwe naam verbinding legt, sluit deze ook goed aan bij het havenbedrijf North Sea Port. Internationaal gesproken liggen straks de ‘North Sea Locks’ in het havengebied van ‘North Sea Port’.

Het politiek college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters onthulden op 16 november de nieuwe naam tijdens een werkbezoek aan de Nieuwe Sluis. De commissie besloot ook de namen Oostsluis, Westsluis en Nieuwe Sluis voor de afzonderlijke sluizen binnen het complex te hebouden. De Oostsluis schut ook de recreatievaart.

427 meter lang, 55 meter breed

In het najaar van 2024 worden ‘de deuren’ van de Nieuwe Sluis geopend. Sinds 2017 wordt in opdracht van de Vlaams-Nederlands Scheldecommissie gebouwd aan een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Deze sluis wordt gebouwd binnen het bestaande sluizencomplex, waar ook de Oostsluis en de Westsluis deel van uitmaken. De nieuwe kolk komt tussen de twee bestaande sluizen in en wordt maar liefst 427 meter lang en 55 meter breed. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen door het Kanaal Gent-Terneuzen varen tot aan de haven van Gent. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.

Omslagfoto: © Rijkswaterstaat | Harry van Reeken

Last modified: 24 november 2023
Sluiten