Nieuws

KNRM reddingsrapporten van lang geleden

Verhalen bij de ingekleurde foto's van vroeger

12:57

Voor het jubileumboek van de KNRM werden oude foto’s uit archieven en schoenendozen ingekleurd en afgedrukt. Bij die foto’s horen ook de oude reddingsrapporten, hoe zien die eruit? En wat staat daarin? We hebben er twee voor je uitgekozen.

Jonge zeilers gered

In mei 1951 komt een bootje van vier leerlingen van de Zeevaartschool in de problemen. “De schipper van de SCH 160 voelde zich verplicht melding hiervan te maken opdat de kustwacht het bewuste jacht extra in de gaten zou kunnen houden.” Communicatie ging in deze tijd nog net via de radio. “Een half uur later meldde Kustwacht IJmuiden, dat zich tussen

Wijk aan Zee en Castricum een zeilsloep op 1 zeemijl uit de kust bevond en dat deze naar lagerwal dreef.” 

Om 12:15 voer de reddingboot Neeltje Jacoba de haven uit en een uur later was de sloep bereikt. De zeilers van de Zeevaartschool waren de vorige avond vertrokken uit Yarmouth. “De sloep was kort tevoren door de jongelui gekocht teneinde te kunnen deelnemen aan de zeezeilwedstrijd Hoek van Holland-Den Helder. Tijdens de oversteek naar de Nederlandse kust raakte de motor onklaar en het grootzeil scheurde. Toen stranding onvermijdelijk leek, werden de zwemvesten omgedaan. Gelukkig kwam de Neeltje Jacoba net op tijd.”

Om 14:00 kwamen de twee boten weer terug de haven in. De vader van de vier geredden zond ons f 50. Als bewijs van erkentelijkheid voor de assistentie verleend. 

Scheepsramp SCH 102

Het volgende reddingsrapport gaat over een bekende scheepsramp van de SCH 102 in Scheveningen. Op 9 oktober 1938 strandde die vlakbij de pier. Duizenden waren van deze tragische scheepsramp getuige en zelden of nooit zal van de reddingpogingen een zó dramatische serie foto’s zijn genomen.” De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Schimmelpenninck vanaf de Noordpier. 

Het rapport begint als volgt: “De logger SCH 102 probeerde om 13:00 binnen te komen, door de buitengewoon zware vloedstroom en de wilde zee lukte de manoeuvre niet en werd de logger met zijn achterschip op de stortstenen van het Noorderhoofd geworpen.”

“Toen de logger „stond”, was de reddingboot al in de buitenhaven.”

“Herhaaldelijk werd de Zeemanshoop dwars in de branding gegooid; na zeer veel moeite lukte het echter het schip aan de binnenzijde te bereiken. Het dreggetouw van de reddingboot raakte door het zware stampen achter de voorsteven van de SCH 102 en op deze manier was er meteen verbinding.”

“Na bovenmenschelijke inspanning, waarbij de „Zeemanshoop” eenmaal met zijn vlak op de verschansing van het wrak stond en verschillende malen een halve loggerlengte achteruit gegooid werd, mocht het de dappere bemanning lukken ook deze 4 aan boord te krijgen.”

“Hierna liet schipper M.J. Bruin de „Zeemanshoop” weer afzakken en werd getracht het dreggetouw te klaren. Dit lukte evenwel niet, waarop besloten werd de tros te koppen.”

“Tot zover het strandingsrapport van de plaatselijke Commissie. De belangstelling van het publiek tijdens deze schipbreuk was enorm.”

In Zeilen nummer 4 van dit jaar lees je meer over het project en de foto’s.

Lees hier meer over het jubileumjaar van de KNRM.

Last modified: 20 februari 2024
Sluiten