Nieuws

Inspectie antifouling ook dit voorjaar

De inspecteurs van het milieu gaan het komende voorjaar weer op pad om na te gaan wat Nederland op het onderwaterschip smeert.

16:52

Bij de de publicatie van de lijst toegelaten antifoulings op 16 januari vermoedden we al dat er weer een ronde inspecties aankomt. Dat vermoeden wordt nu bevestigd door een brief van de Inspecteur van VROM. De inspectie streeft er naar bedrijven te controleren, verspreid over geheel Nederland. Bij deze bedrijven (winkels, werven, jachthavens, verhuurders, exploitanten van winterberging enzovoort) zal onder meer in de administratie worden nagegaan of in de afgelopen periode koperhoudende antifouling is ingekocht en toegepast. Ook particulieren zullen worden gecontroleerd. De inspectie raadt controlerende diensten aan ook op afwijkende tijden, bijvoorbeeld door de week in de vroege avond, te gaan controleren. Aan de controle zullen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders, de waterpolitie, de inspectie VROM en lagere overheden meewerken.


Redactie

Last modified: 17 januari 2003
Sluiten