Nieuws

Hoe kon het water op het IJssel- en Markermeer zo hoog komen?

We vroegen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om uitleg

10:11

Het water stond historisch hoog op het IJssel- en Markermeer. Nog niet eerder was er een hoogte van 0,45 meter boven NAP gemeten. Op sommige plekken was het zelfs nog hoger. Hoe is de situatie nu? Hoe kon het waterpeil zo hoog komen te staan? En had het voorkomen kunnen worden? We vroegen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om uitleg.

Update 11 januari
Het bericht maakt veel reacties los. In gesprek met Rijkswaterstaat wijzen we ze op de vele berichten op sociale media dat het Markermeer op het zomerpeil is blijven staan. De woordvoerder zegt: “Ik heb die berichten gezien. Dat klopt niet. Begin oktober is het peil volgens protocol verlaagd naar NAP -0,30 meter en half oktober heeft het op -0,35 meter gestaan. Daarna is er extreem weer geweest met heel veel regen en aanvoer via de rivieren.”

Begin 1 oktober stonden de waterstanden in de meren op NAP -0,30 meter en half oktober was dat NAP -0,35 meter. Dat zijn cijfers die in het protocol beschreven staan en dus keurig volgens afspraak.

Beperkt spuien en veel regenval

Hoe konden deze hoge waterstanden alsnog bereikt worden? We deden navraag bij het HHNK.  “De afgelopen weken kon door opstuwing van de Waddenzee tegen de Afsluitdijk aan, beperkt gespuid worden door Rijkswaterstaat,” vertelt Marsja, communicatieadviseur van het HHNK. “Het water op het IJsselmeer liep daardoor op. Het IJsselmeer kreeg veel water vanuit de IJssel en Rijn, en water uit de omliggende gebieden waar veel regen valt. Doordat het waterpeil in het IJsselmeer opliep en boven het waterpeil van het Markermeer uitsteeg, kon het water van het Markermeer niet meer worden gespuid op het IJsselmeer. Het Markermeer ontvangt het water wat uitgemalen wordt vanuit de omliggende gebieden. Op die manier zijn de waterstanden van beide meren sterk verhoogd en zorgen ze in de buitendijkse gebieden voor wateroverlast.”

Had dit hoge waterpeil voorkomen kunnen worden? En is de verwachting dat dit extreme hoogwater in de toekomst weer kan voorvallen? Marsja: “Deze hoge waterstand had niet voorkomen kunnen worden. Op regen- en smeltwater hebben wij geen invloed. En gezien de ontwikkelingen in het klimaat kunnen we deze omstandigheden inderdaad waarschijnlijk vaker verwachten.”

Afgeschaald voor IJsselmeer

Na een aantal weken opgeschaald te zijn in alarmfase 1, om de wateroverlastbestrijding centraal te coördineren, is er vanaf woensdag 10 januari afgeschaald voor het IJsselmeergebied. Alle werkzaamheden kunnen weer worden uitgevoerd door de taakafdelingen en niet door het crisisteam. De afgelopen dagen waren er goede spuimomenten en daardoor is het peil van het IJsselmeer voldoende teruggezakt. Vandaar dat er is besloten om de Stontelerkeersluis, Stontelerschutsluis, Westerhavensluis en de Sassluis, die gesloten waren, weer open te zetten. Vaarverkeer kan hier in de loop van de week dus weer schutten.

In Monnickendam overstroomden de kades.

Nog steeds alarmfase 1

Het Markermeerpeil is op dit moment nog steeds hoog, maar ook deze waterstand is sinds maandag 8 januari dalende vanwege spui-mogelijkheden naar het IJsselmeer. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat deze dalende trend de komende tijd gestaag door blijft zetten. Omdat de waterstanden nog steeds hoog zijn, blijft het HHNK voor dit gebied nog steeds opgeschaald in alarmfase 1. Daarom gaan ze door met de dagelijkse dijkinspecties, om de veiligheid te waarborgen.

Last modified: 11 januari 2024
Sluiten