Actueel, Nieuws

Hinder Staande Mastroute Groningen beperkt

12:00

Visserbrug Groningen

Foto: Google Maps

De aangekondigde stremming van de Staande Mastroute in het centrum van Groningen is gewijzigd. De Visserbrug in het centrum van de stad Groningen zou dit seizoen beperkt bediend worden en in de maand juni enige tijd gesloten zijn.

De Visserbrug wordt normaliter in de maanden mei tot en met september van 9.00 uur ‘s ochtends tot 19.00 uur ‘s avonds bediend – met twee pauzemomenten van 12.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 17.30 uur. Volgens het plan van de Gemeente Groningen zou de brug heel 2013 alleen van 10.00 tot 10.30 uur en van 14.00 tot 14.30 uur worden bediend.

 

Normale bediening

Het plan is nu aangepast om het scheepvaartverkeer minder hinder te bezorgen. De Visserbrug draait komend seizoen van 27 mei tot half november volgens het normale schema, tenzij werkzaamheden dat onmogelijk maken. Maakt u gebruik van de route door de stad, dan zult u dus rekening moeten houden met eventueel oponthoud. In plaats van de geplande volledige stremming gedurende vier dagen zal de brug nu slechts twee dagen niet worden bediend. Volgens de voorlopige planning zal de brug 17 en 18 juni overdag gesloten blijven en de twee dagen erna, op 19 en 20 juni, gedurende de hele dag.

Inspanningen beloond

Na bekendmaking van de plannen heeft onder andere de regiovertegenwoordiger van het Watersportverbond in Groningen/Drenthe Peter Nannenberg zich ingezet om de voorgenomen stremming te wijzigen. “De stremming is nu veel beperkter dan eerst aangekondigd en het College van Burgemeester en Wethouders heeft het belang van het scheepvaartverkeer voor Groningen onder ogen gezien. Deze stremming is voor de scheepvaart te overzien.”

De Visserbrug is onderdeel van een aantal bruggen in het centrum van Groningen die begeleid worden gepasseerd. Aan de rand van de stad wordt de scheepvaart opgevangen om vervolgens in konvooi door het centrum te worden geleid.

Kijk hier (pdf) voor meer informatie over reguliere bedieningstijden van bruggen en sluizen in de Provincie Groningen.

Tags: Last modified: 17 mei 2013
Sluiten