Nieuws

Discussie over gebruik Waddenzee

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van plan om een aantal populaire droogvalgebieden op het Wad af te sluiten voor de pleziervaart. Vertegenwoordigers van het ministerie presenteerden die plannen begin oktober in het Toeristisch Overleg Wadden (TOW).

16:03

Het ministerie van LNV stelt dat het noodzakelijk is om de gebieden af te sluiten omdat door recreatief medegebruik schade kan ontstaan. Tegelijkertijd kan het ministerie geen cijfers overleggen over de daadwerkelijk geconstateerde schade. Tijdens het TOW beargumenteerde LNV dat een sluiting van gebieden het gemakkelijker zou maken overtreders van de Erecode voor Wadvaarders te bekeuren. Uit de evaluatie van de proefperiode van deze Erecode zou blijken dat er behoefte is aan verder beperkende maatregelen, meent LNV. Die evaluatie is er echter nog niet geweest.
Afgezien van de theoretische vraag of een afsluiting een goed idee is, is het eerste argument zwak en het tweede een ‘leugentje om bestwil?’.

Het gaat in de plannen vooral om uitbreidingen van bestaande rustgebieden, maar er komen daarnaast nieuwe rustgebieden bij en de sluitingstijden worden verruimd. De volgende gebieden worden op de een of andere wijze genoemd:

• Razende Bol;
• De Bollen;
• Mosselgaatje;
• Boschplaat en Koffieboonplaat;
• Groene strand tussen Ballum en Hollum;
• Vogelpolle;
• Steenplaat;
• Dantziggat;
• Holwerderbalg;
• Oostzijde Holwerderpier;
• Oostzijde Ameland tot aan het Pinkegat;
• Rif;
• Oostpunt Schiermonnikoog;
• Rottumerplaat.

Volgende maand zal Zeilen in het blad uitgebreid ingaan op de voorgenomen plannen. Wat ons betreft mag de discussie over deze plannen echter alvast losbarsten op internet. Geef uw mening via de poll of laat een reactie achter bij dit bericht. Een aantal overwegingen om bij te dragen aan de discussie:

• de zeehondenpopulatie is de laatste jaren volgens verschillende betrokkenen flink gegroeid, een verzoek om met een laagvliegend vliegtuig de populatie in kaart te brengen is door de overheid om onduidelijke redenen afgewezen;

• de Erecode lijkt goed te werken, wordt hier niet iedereen gestraft voor de misdragingen van een enkeling?;

• de overwegend hoge platen worden door vogels nauwelijks gebruikt, omdat de laagliggende platen eerder droogliggen.

Discussieer mee via het forum of laat direct een bericht achter.

Last modified: 26 oktober 2007
Sluiten