Nieuws

Bouw Aquaduct Galamadammen van start

Afgelopen woensdag is in het kader van het Friese Merenproject de bouw van het aquaduct Galamadammen officieel van start gegaan. Het aquaduct Galamadammen is een van de vijf aquaducten die in het kader van het Friese Merenproject in Zuidwest Friesland worden gebouwd

13:45

Afgelopen woensdag is in het kader van het Friese Merenproject de bouw van het aquaduct Galamadammen officieel van start gegaan. Het aquaduct Galamadammen is een van de vijf aquaducten die in het kader van het Friese Merenproject in Zuidwest Friesland worden gebouwd.


Eind 2004 startte de uitvoering van het project Aquaducten Friese Merenproject met de aanleg van de bouwweg bij Woudsend. In 2008 zijn alle vijf aquaducten van het Fries merenproject klaar. Friesland heeft dan negen locaties waar weg- en waterverkeer elkaar ongehinderd kunnen passeren. Het Friese Merengebied wordt zo voor watersporttoeristen tot een aaneengesloten groot vaargebied gemaakt, een belangrijke impuls voor Friesland als watersportprovincie. Tegelijkertijd worden met de bouw de verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer verbeterd.
 
Prioriteit aan Friese Merenproject
Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten prioriteit te geven aan het Friese Merenproject. Met de beschikbare 20,3 miljoen euro worden 24 projecten gefinancierd, zoals het verdiepen van 83 kilometer recreatieve vaarwegen, het verhogen van de spoorbrug bij Akkrum, maar ook het opwaarderen van het waterfront van Grou en de herinrichting van het starteiland in het Sneekermeer.
 
Sluis Stavoren
Het College heeft besloten de verdubbeling van de sluis bij Stavoren op te schorten. Voorop staat evenwel dat het provinciale bestuur van mening is dat de sluiscapaciteit zeker zal worden aangepakt, alleen de oplevering van het werk later plaatsvinden. Technisch en procedureel is het mogelijk de sluis in 2009 gereed te hebben.

Last modified: 20 januari 2006
Sluiten