Nieuws

Beperking doorvaarthoogte Rolpaalbrug

13:58

class="nieuws_item">
Tot en met 31 augustus zal er een beperking zijn op de doorvaarthoogte van de Rolpaalbrug over de Niedorpervaart. Er zal tot deze datum een doorvaarthoogte zijn van 2,75 m + Kanaal Peil (KP). Normaal is deze 3,60 m. 

Hoogtebeperking in plaats van stremming
De provincie Noord-Holland reconstrueert het Knooppunt tussen de N242 en de N241. onderdeel hiervan is het vervangen van de brug over de Niedorpervaart. In eerste instantie zou de Rolpaalbrug volledig gestremd worden. Door ingrijpen van ons Regioteam Noord-Holland en de contacten met Koninklijke Schuttevaer blijft het bij een hoogtebeperking. Hierdoor heeft het merendeel van de pleziervaart weinig of geen hinder van de werkzaamheden. 

Goede communicatie
Daarnaast heeft het Watersportverbond aangedrongen op een goede communicatie over de doorvaartbeperking. De provincie heeft hieraan gehoor gegeven door borden te gaan plaatsen op strategische plekken, zodat er eventueel op tijd voor de omvaarroute over het Noordhollandsch kanaal gekozen kan worden. Ook heeft de provincie flyers en posters laten drukken. 
Het Watersportverbond is blij dat het regioteam op tijd betrokken is bij dit project, zodat we samen met de provincie voor een optimale oplossing zorgen tijdens de werkzaamheden.
Bekijk de poster en flyer van de provincie Noord-Holland.

Bron: www.watersportverbond.nl

Last modified: 16 maart 2012
Sluiten