Actueel

Keurmerk voor bootonderhoud en -reparatie volgens vast protocol

10:14

HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, heeft het keurmerk HISWA Certified Yacht Service in het leven geroepen. Dit keurmerk heeft betrekking op reparatie en onderhoud aan boten. Met deze certificatie tonen de aangesloten jachtservicebedrijven aan dat zij werken met duidelijke controlelijsten bij het doen van reparaties en onderhoud aan plezierjachten. Zeilen sprak over dit nieuwe keurmerk met manager Afdeling Jachtbouw Michaël Steenhoff van HISWA-RECRON.

“We willen aan de consument een duidelijk werkwijze bieden,” vertelt manager Steenhoff. “De standaard protocollen zorgen ervoor dat het onderhoud of reparatie op een gestructureerde manier plaatsvindt. Zo hebben we onder andere speciale protocollen voor het motoronderhoud, tuigage en gasinstallaties.”

Checklisten

Dit nieuwe systeem moet voor watersporters inzichtelijk maken dat bij HISWA-RECRON aangesloten jachtservicebedrijven werken volgens vastgestelde protocollen. Op deze manier is de werkwijze duidelijk en weten klanten precies wat ze kunnen verwachten als een HISWA-gecertificeerd jachtservicebedrijf werkzaamheden aan de boot uitvoert. Steenhoff: “De consument wil weten wat er aan de boot wordt gedaan. “Motoronderhoud” is een breed begrip. Aan de hand van een checklist worden de werkzaamheden inzichtelijk gemaakt en kunnen we een bepaalde kwaliteit bieden.”

Nieuw initiatief

Per 15 januari 2020 zijn er negen HISWA-gecertificeerde jachtservicebedrijven. “Dit is een nieuw initiatief,’ zegt Steenhoff. “De bedoeling is dat er meerdere bedrijven zullen volgen. Zij worden door een externe organisatie onderzocht, zodat het onafhankelijk gebeurt. Op die manier voorkomen we gevallen van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.”

 

Tags: , , , , Last modified: 30 januari 2020
Sluiten