Zeemanschap

Steeds meer overtredingen in de 500 meter veiligheidszones rondom platforms op zee

16:00

Noordzee CH4 Vos Base 151 (c) NOGEPA

Steeds meer boten betreden de verboden 500 meter veiligheidszone rond olie- en gasplatforms. Het NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie spreekt van een stijgende trend en roept op om afstand te houden. Waarom moet je afstand houden? Wat kan er gebeuren als je te dichtbij vaart? Hoeveel bedraagt een boete? U leest het in deze vijf antwoorden.

1. Hoe komt het dat er een toename is in overtredingen?

Volgens Marjolein Oppentocht van NOGEPA is de meest logische verklaring dat er steeds minder ruimte is op zee. “Het verkeer wordt drukker en er komen steeds meer obstakels bij, zoals windmolenparken. Sommige recreanten en vissers snijden al eens een stukje af omdat dat een kortere weg is. Ook kan er verwarring zijn omtrent de regelgeving; onder bepaalde voorwaarden mag je wel door windmolenparken varen, maar bij de platformen moet je nog steeds buiten de 500 meter veiligheidszone blijven.”

2. Waarom is de 500 meter veiligheidszone verboden terrein?

“Het heet niet voor niks veiligheidszone. Daarbinnen kunnen er op dat moment activiteiten aan de gang zijn die je niet altijd ziet, ook onder water. Zo is er bijvoorbeeld een platform met een olieverladingsstation, gemarkeerd met één kleine boei in het water en met een Dyneema drijflijn er aan vast. Met dergelijke installaties of de platforms zelf gebeurt niet zo veel als er een zeilboot tegenaan vaart, maar met die zeilboot wel, en dat is voor niemand goed.”

“Binnen de veiligheidszone is de operator van het olie- of gasplatform verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat wil zeggen dat de bemanning die op het platform zit, of vanaf de wal het platform in de gaten houdt, een procedure moet doorlopen iedere keer dat een boot de zone binnenvaart. Dat is een bijzaak, maar het maakt dus wel wat los bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor dat platform.”

3. Wat gebeurt er wanneer een boot te dichtbij komt?

Boorplatform op Noordzee (c) B.Rutte

“In eerste instantie zal de bemanning van het platform, of die aan de wal, de situatie zelf proberen op te lossen door de boot op te roepen via de marifoon. Dat gebeurt vaak al vanaf het moment dat men ziet dat een boot niet uitwijkt, dus nog voordat de boot de zone betreedt. Vervolgens waarschuwen ze zo snel mogelijk de Kustwacht, die soms al meeluistert via VHF, of zelf de situatie al heeft waargenomen via AIS en ook al contact zoekt met de boot. Anders dan de operator van het platform mag de Kustwacht handhavend optreden. Zij zullen de boot waarschuwen, en sturen er een Kustwacht schip of vliegtuig op af als dat toevallig in de buurt is, en kunnen dan een boete uitdelen.”

4. Hoe kan een betere AIS-dekking op de Noordzee helpen?

“Met betere AIS-data zullen zowel de platformeigenaren als de Kustwacht het verkeer op de Noordzee beter kunnen monitoren. Die dekking leunt voornamelijk op de AIS-basisstations die op de olie- en gasplatforms staan opgesteld, maar de afspraken over bijvoorbeeld de locaties en het beheer en onderhoud van die stations kunnen nog verder worden geprofessionaliseerd. Samen met de Kustwacht en Rijkswaterstaat zijn we in gesprek om een netwerk uit te bouwen dat de AIS-dekking zo betrouwbaar mogelijk maakt. Een uitval van een station kan dan bijvoorbeeld makkelijker worden opgevangen door een ander station in de buurt.  Maar het voorkomen van een overtreding verdient natuurlijk de voorkeur boven het ingrijpen op een (bijna-) overtreding. Daarom dus ons verzoek: Houd afstand van de olie- en gasplatforms.”

5. Hoeveel bedraagt een boete?

De Maritieme Politie laat weten dat de richtlijn voor een boete aan een zeiljacht 1000,- euro bedraagt. Het bepalen van het exacte boetebedrag is aan de Officier van Justitie en is gelegen in de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden. Ook geeft de wet de mogelijkheid om iedere opvarende te vervolgen. Het bedrag wordt hoger naarmate je vaker in overtreding gaat.

In 2020 stelde de Maritieme Politie 43 PV’s op, waaronder 12 voor (zeil)jachten. In 2019 waren dat er nog 37, waaronder 11 voor (zeil)jachten. Er is dus sprake van een stijgende trend. Het aantal overtredingen ligt ongetwijfeld hoger, want er wordt slechts een klein deel gesignaleerd, aangegeven en daadwerkelijk voor de rechter gebracht.

Bekijk hier de website van NOGEPA.

Omslagfoto: NOGEPA

Tags: Last modified: 15 juli 2021
Sluiten