Zeemanschap

Politie over gewenste uitbreiding vaarbewijsplicht

12:12

De politie ziet graag uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Dat bericht deed flink wat stof opwaaien in watersportland. We zochten contact met Bouke Jansma. Jansma is nautisch operationeel specialist van de Dienst Infrastructuur, de politieafdeling die op veilige vaarwegen in Nederland toeziet.

“Voordat ik in ga op de vragen, wil ik eerst wat achtergrondinformatie geven,” zegt Jansma. “Hoewel er geen recente cijfers aanwezig zijn, tonen cijfers uit het verleden (2008 – 2012) aan dat er per jaar in Nederland gemiddeld twintig doden per jaar vallen in directe relatie tot een vaartuig. De verhouding beroepsschip en recreatievaartuig is daarbij ongeveer 40% – 60%. Analyse van het aantal slachtoffers leert dat de hoofdoorzaken, in willekeurige volgorde, zijn: onachtzaamheid, onoplettendheid, onwetendheid, ondeskundigheid, vervelende samenloop van omstandigheden (pech) en drank- en drugsgebruik.”

Waaraan denkt u bij een uitbreiding van de vaarbewijsplicht?

“Omdat iedere dode, ieder slachtoffer en ieder scheepsongeval er één te veel is, huldigt de politie (en daarmee de waterpolitie van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid) het standpunt dat een groter aantal nautisch deskundigen op het water altijd voordelen oplevert. En dan heb ik het zowel aan uitbreiding van de vaarbewijsplicht (geleidelijke verlaging van de afmeting 15 meter naar 10 of 8 meter op termijn) als aan een praktisch examen of een praktische vaartoets.”

Denkt u dat het aantal scheepvaartongevallen (met recreatieschippers) door een uitbreiding van de vaarbewijsplicht zal afnemen?

Voor recreanten die nú al concreet de veiligheid op het water willen verhogen, zijn de twee belangrijkste tips. Laat alcohol en drugs (net als op de weg) links liggen en draag, ook als het niet verplicht is, veel vaker een reddingsvest. (Uit hetzelfde onderzoek dat ik eerder aanhaalde, kwam naar voren dat 70% van de doden om het leven kwam door verdrinking en dat geen van hen een reddingsvest droeg.)

Waarom bent u van mening dat een praktisch gedeelte van toegevoegde waarde is voor het behalen van het vaarbewijs?

“Een praktijkexamen heeft een toegevoegde waarde. Het is geen wondermiddel, maar zal zeker ongevallen voorkomen. We doen dan alleen iets aan de onwetendheid (theorie) en ondeskundigheid (praktijk). De grootste oorzaak van scheepsongevallen heeft toch veel meer te maken met nadenken bij wat je doet. In dit kader hebben alle nautische partners (waarvan de politie deel uitmaakt) de handen ineen geslagen binnen het programma Varen Doe je Samen. Binnen dit programma is bewustwording van de gevaren, het geven van voorlichting, een betere communicatie tussen beroepsschippers en recreanten een belangrijk onderdeel. Wij adviseren iedere waterrecreant dan ook (en zeker de beginnende waterrecreant) zich op de website (varendoejesamen.nl) te oriënteren of de app te installeren.”

Waar denkt u dat de uitgebreidere vaarbewijsplicht goed voor is?

“Verlaging van de ondergrens van 15 meter verbetert de veiligheid. Of er ook een aantoonbaar verschil zal ontstaan tussen vaarbewijshouders en niet-vaarbewijshouders met betrekking tot roekeloos gedrag, is nog niet bekend. Hier is ook geen concreet onderzoek naar verricht, maar logischerwijze zal elke praktische en theoretische kennis bijdrage aan verhoging van de veiligheid.”

Omslagfoto: © Havang(nl)/CC BY-SA 1.0

Tags: Last modified: 12 augustus 2021
Sluiten