Zeemanschap

Meer watersporters, maar geen toename in aantal scheepsongevallen

15:33

Goed nieuws: het aantal geregistreerde scheepsongevallen met recreatievaart is in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Dit is positief gezien het feit dat het extra druk was met pleziervaart en de verkoop van boten was toegenomen (door het coronavirus). In totaal, dus ook met de beroepsvaart meegeteld, zijn op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, vorig jaar zelfs minder scheepsongevallen geregistreerd.

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen, zowel binnenvaart als pleziervaart, op het binnenwater is gedaald van 1279 (2019) naar 1243 (2020). Van die 1243 vallen er 1068 onder de noemer niet-ernstig.

175 ernstige scheepsongevallen

Er hebben 175 ernstige scheepsongevallen plaatsgevonden, 15 meer dan in 2019. Een belangrijk onderdeel van deze stijging is het aantal ongevallen waar beroepsvaart bij betrokken is. Dat lag met 96 scheepsongevallen hoger dan in 2019 (82). Er zijn met name meer aanvaringen met verschillende vormen van infrastructuur geregistreerd. Het ging daarbij om aanvaring van wal, brug, steigers en palen. Rijkswaterstaat heeft geen aanwijsbare reden kunnen vinden voor deze toename. Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

Op de Noordzee

Op de Noordzee is in 2020 het laagste aantal scheepsongevallen ooit geregistreerd. Er hebben zeven geregistreerde ernstige ongevallen plaatsgevonden en 24 minder ernstige voorvallen. Het tragische ongeluk met de vijf surfers voor de kust van Scheveningen is hierbij niet meegeteld, omdat daarbij geen ongeval met een schip betrokken was.

Tags: Last modified: 15 juli 2021
Sluiten