Promo

Windmolenparken in de Belgische Noordzee: tips voor zeilers

Hoe verschilt het varen door Belgische parken van varen door Nederlandse parken?

13:06

Zeilen op zee is een fantastische ervaring, maar het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, vooral als je in de buurt van windmolenparken komt. De Belgische Noordzee heeft verschillende windmolenparken en het is essentieel voor zeilers om op de hoogte te zijn van de geldende vaarregels. Deze parken spelen een cruciale rol in duurzame energieproductie, en de veiligheid van zowel zeilers als de infrastructuur is van groot belang. In dit artikel bespreken we de belangrijkste vaarregels en tips om veilig te varen in de buurt van deze parken.

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Belgian Offshore Platform:


België werkt volop aan de transitie naar duurzame energie, met offshore windenergie als één van de leidende krachten. De Noordzee biedt een ideale omgeving voor de ontwikkeling van offshore windmolenparken. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de energiebehoefte terwijl ze tegelijkertijd de inzet voor een groenere toekomst onderstrepen. Het varen langs de Belgische windparken op de Noordzee is een avontuur van zowel uitdaging als verwondering, maar moet vooral ook voor iedereen veilig zijn.

Overzicht windparken langs de Belgische kust

Het Belgische windmolengebied sluit aan op Windenergiegebied Borselle in Nederland. In tegenstelling tot Windenergiegebied Borssele is er geen corridor om doorheen te zeilen. Je moet te allen tijde afstand houden van het platform. In een straal van 500 meter rondom het windenergie-gebied is geen doorvaart mogelijk. De Belgische windmolenparken zijn een gesloten zone in tegenstelling tot windmolenparken in Nederland waar je soms wel doorheen mag varen.

Het is essentieel om deze zones te respecteren om ongelukken te voorkomen en de infrastructuur van de windmolenparken te beschermen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor inspectievaartuigen of andere bevoegde schepen.

Houd minstens 500 meter afstand van het windmolenpark

Monitoring en boetes

De windparken zijn uitgerust met radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Belgische Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig. Overtredingen van de veiligheidszone van de windmolenparken kan leiden tot administratieve vervolging waarbij de boete voor een zware en langdurige inbreuk kan oplopen tot 10.000 euro. Stel dat je in het verboden gebied je anker zou moeten gebruiken, dan kun je de hoogspanningskabels van 220.000 volt beschadigen die op de zeebodem tussen de windmolens liggen. Dan moet de elektriciteitsproductie stilgelegd worden. Dat kan je snel enkele miljoenen euro schadevergoeding kosten!

Veiligheidsafstanden en richtlijnen

Wanneer je in de buurt van een windmolenpark vaart, moet je een veilige afstand bewaren. Houd minstens 500 meter afstand van de aaneengeschakelde energiezone van de Belgische windmolenparken. Deze veiligheidsafstand zorgt ervoor dat je buiten het bereik van wieken blijft. Het voorkomt ook mogelijke schade aan je boot door turbulente wateren of vallend ijs in de winter.

Daarnaast zijn er specifieke richtlijnen die zeilers moeten volgen:

  1. Controleer de weerberichten: De zeecondities kunnen snel veranderen, en slechte weersomstandigheden kunnen het moeilijker maken om veilig te varen in de buurt van windmolenparken.
  2. Gebruik moderne navigatiehulpmiddelen: Zorg ervoor dat je kaarten up-to-date zijn en maak gebruik van gps om je positie nauwkeurig te bepalen.
  3. Blijf in contact: Houd de aangewezen marifoonkanalen in de gaten voor eventuele meldingen of waarschuwingen van de kustwacht of andere schepen in de buurt.

Wat te doen bij noodgevallen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen zich altijd noodgevallen voordoen. Als je in de buurt van een windmolenpark in de problemen komt, volg dan deze stappen:

  1. Roep hulp in via de marifoon: Gebruik het noodkanaal om contact op te nemen met de Belgische kustwacht.
  2. Probeer de situatie te stabiliseren: Zorg ervoor dat je bemanning veilig is en probeer eventuele schade aan je boot te beperken.
  3. Volg instructies op: De kustwacht of reddingsdiensten zullen je verdere instructies geven. Volg deze nauwkeurig op voor een snelle en veilige oplossing.

Bij een ongeval of noodgeval op het Belgische gedeelte van de Noordzee, komt het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) in actie. Het MRCC helpt schepen in nood, drenkelingen en pleziervaartuigen die in de problemen komen en coördineert de hulpdiensten.

Eerste hulp bij ongevallen op het Belgische gedeelte van de Noordzee:
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum noodnummer +32 (0) 59 70 10 00 – VHF kanaal 16 / kanaal 67

Zorg ervoor dat je altijd goed voorbereid bent en op de hoogte blijft van de laatste regels en aanbevelingen voor een veilige en verantwoorde vaartocht. Meer lezen? Bezoek de website van Belgian Offshore Platform.

Omslagfoto: Ben Rutte

Tags: Last modified: 19 juni 2024
Sluiten