Actueel, Nieuws

Zeilschip De Tukker geeft tweede kans aan jongeren

09:08

Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren. Het doel is om de jongeren in beweging te krijgen, door ze een programma aan te bieden die ze helpt om actief de arbeidsmarkt te betreden of inspireert om zich verder te laten scholen. Eind november kwam het schip in Deventer aan om het project te starten.

Het zeilschip De Tukker is in januari 2014 door een combinatie van omstandigheden uit de vaart genomen en aangekocht door de werf SRF in Harlingen. De Stichting Varen met Zeilschip De Tukker is opgericht om alles in het werk te stellen het schip in eigendom te verkrijgen, te renoveren, van de benodigde certificaten van de scheepsvaartinspectie te voorzien en het schip weer beschikbaar te maken voor trainingen voor jongeren op zee. De Stichting heeft met medewerking van de werf het schip per november 2016 voor een periode van een jaar gehuurd met de optie tot koop. Het komende jaar ligt het schip in de haven van Deventer.

Een tweede kans

de-tukkerAan jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters en jongeren die vaak thuis niet verder komen wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren naar school krijgt of aan een baan helpt. Jongeren gaan in de vorm van een leerwerkproject aan de slag met onderhoudswerkzaamheden aan het schip.

Renovatie van het schip

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker gaat het komende jaar gebruiken om samen met stakeholders als overheden, fondsen, welzijns- en jeugdzorginstellingen, vrienden van het schip en het bedrijfsleven de benodigde middelen voor de renovatie van het schip rond te krijgen en een sluitende exploitatie.

zeilschip-de-tukkerEen inventarisatie samen met de stakeholders onderbouwen de overtuiging dat het uiteindelijke doel, de beproefde trainingen op De Tukker weer beschikbaar te krijgen voor de jongeren haalbaar is. Wel heeft de stichting daarvoor nog aanvullende investeringen, fondsen, subsidies, donaties en ook vrijwilligers nodig.

Jonger op De Tukker

Zeilschip De Tukker is een schoeneraak van 37 meter en is gebouwd in 1912. In 1978 werd het door jongeren omgebouwd tot een zeewaardig zeilschip waar jongeren een training op konden volgen teneinde weer een waardevolle plek in te nemen in de samenleving. In de loop der jaren ontstond een uitgebalanceerd en intensief trainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen gericht op het ontdekken van kwaliteiten en het halen van doelen. Gedurende een 3-weeks programma leren jongeren omgaan met uitdaging, avontuur, structuur, hiërarchie en hun goede en minder goede kanten. Naast een activerende werking geeft het programma uitgebreid gelegenheid tot het doen van observaties en het geven van advies. Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum.

Tags: Last modified: 5 december 2016
Sluiten