Nieuws

Zorgen over recreatievaart bij aanleg kabel

Het Watersportverbond maakt zich zorgen over de eventuele gevolgen van de aanleg van een onderzeese elektriciteitsleiding. Navigatieapparatuur op recreatievaart zou verstoord kunnen worden door de kabel.

17:16


De zogenaamde COBRA-electriciteitskabel moeten lopen van Denemarken (Esbjerg) naar Nederland (Eemshaven). Deze kabel is nodig zodat er in de toekomst energie kan worden uitgewisseld tussen de windmolens in Nederland en Denemarken.
 
Als er bijvoorbeeld bij Esbjerg harde wind staat, waait het meestal aan de Nederlandse kust niet zo hard. In zo’n geval komt er stroom van de Deense windmolens naar Nederland. Op deze manier kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de energieleveringszekerheid in Nederland en Denemarken.
 
Gevolgen
Tijdens de inspraakavond over de kabel uitte het regioteam Noordzee van Watersportverbond zijn zorgen over gevolgen voor de kleine recreatievaart. De kabels in zee kunnen in Nederland namelijk kompassen en stuurautomaten verstoren. De ‘grote vaart’ heeft hier meestal minder hinder van omdat zij met gyrokompassen werken. 

Het Watersportverbond heeft er in haar inspraakreactie dan ook nadrukkelijk op gewezen op de mogelijke overlast voor de recreatievaart. Ook tijdens het leggen van de kabel kan er hinder ontstaan. Deze hinder moet zoveel mogelijk worden beperkt voor de kleine scheepvaart.

Toekomst
In de toekomst zou aansluiting van andere windparken op zee op deze COBRA-kabel kunnen worden gerealiseerd. Er ontstaat dan een soort eiland voor de kust waar de energie van de windparken bij elkaar komt, om dan via één kabel naar de wal te kunnen worden getransporteerd. Ook dit kan in de toekomst een belemmering vormen omdat je niet bij dit energieveld in de buurt mag komen.

Het Watersportverbond zal deze kwestie blijven volgen en in de gaten houden of er rekening gehouden wordt met onze bezwaren en waar nodig deze bezwaren opnieuw aan de orde stellen
 
Op www.tennet.org/projecten/cobra vindt u meer informatie over dit project en een animatie die een goed inzicht in het project geeft.

Bron: Watersportverbond

Beeld: ANP

Last modified: 22 oktober 2010
Sluiten