Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Zeilweekend voor ‘hartenkinderen’

07:07

Flitsclub

FlitsclubSpeciaal voor kinderen met een hartafwijking wordt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni een zeilvakantieweekend op het Sneekermeer gehouden, getiteld Hart en Zeil weekend. Ruim vijftig ‘hartenkinderen’ uit heel Nederland hebben zich aangemeld.

FlitsclubSpeciaal voor kinderen met een hartafwijking wordt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni een zeilvakantieweekend op het Sneekermeer gehouden, getiteld Hart en Zeil weekend. Ruim vijftig ‘hartenkinderen’ uit heel Nederland hebben zich aangemeld.

Stichting Hart en Zeil
Het Hartenweekend wordt georganiseerd door Stichting Hart en Zeil, in samenwerking met onder andere het Antonius Ziekenhuis en de Nederlandse Hartstichting. De kinderen met een hartafwijking verblijven het hele weekend op het Sneekermeer, op drie klippers, waar alle medische voorzieningen (in medici, verplegend personeel en materieel) op aanwezig zijn. Vanuit de jeugdzeilklassen Flits, Schakel en Vaurien wordt met de ‘hartenkindereren gezeild. Ook kan in een Regenboog, Pampus en 30m2 gezeild en in rubberboten gevaren worden.

Flitsclub
In 1992 werd door Flitsclub Sneek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een weekeinde georganiseerd waar veertig kinderen met een ernstige hartafwijking aan mee deden. In overleg met de Hartenark van de Nederlandse Hartstichting werden de kinderen benaderd. De medische bewaking werd door verplegend personeel en specialisten van het Antonius Ziekenhuis Sneek verzorgd. De Flitskinderen en hun ouders namen ze mee het water op.

Jeugdzeilen
Het was de bedoeling om de ‘hartenkinderen’ de gelegenheid te geven kennis te maken met het jeugdzeilen. Het weekeinde bleek zo’n fantastische beleving voor deze hartpatiëntjes te zijn, dat bij het dertigjarig Flitsclub-bestaan (zie onder dit bericht) in 2002 het hele feest is herhaald. Voor 60 kinderen ditmaal. In 2007 en 2009 kon het evenement weer georganiseeerd worden, ditmaal ook met deelnemers vanuit de Schakel en Vaurien.

Ook voor de zeiljeugd is het een leuk en leerzaam weekend: zij zien dat wat zij ieder weekeinde beleven niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Vanwege het enthousiasme van de ‘hartenkinderen’ besloot een aantal enthousiaste vrijwilligers de Stichting Hart en Zeil op te richten. Deze stichting heeft tot doel eens in drie jaar dit evenement in samenwerking met de jeugdzeilklassen te organiseren.

Flitsclub Sneek 40 jaar
In 1972 ontstond na een training het idee om voor de Flitsklasse een club op te richten zodat meer betrokkenheid van de Flitsen mogelijk was. Na 40 jaar blijkt dit een goede keuze, want de club is springlevend met 54 wedstrijdzeilende houten Flitsen en daarmee 108 zeilende jeugdleden uit heel Nederland. De doelstelling is na 40 jaar nog steeds onveranderd: het stimuleren en begeleiden van de jeugd in de (wedstrijd) zeilsport. In 2012 staan 65 wedstrijden en diverse trainingen op het programma, zodat de kinderen van de Flitsclub voldoende mogelijkheden krijgen om het wedstrijdzeilen onder de knie te krijgen. Dit jaar viert de Flitsclub haar 40-jarig jubileum. Het bestuur en de leden zouden het geweldig vinden om deze reünie met zoveel mogelijk (oud)leden te vieren en nodigt daarom de oud-leden uit om te komen proosten op vrijdagavond 22 juni a.s. vanaf 19.00 uur (tot ca. 22.00 uur) in De Roerkoning op het Starteiland aan het Sneekermeer. Voor opgave en meer informatie over het jubileum kunt u contact opnemen met walcommissie@flitsclubsneek.nl

Last modified: 1 juni 2012
Sluiten