Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Zeilraad bestraft Dirk de Ridder niet additioneel

20:22

Dirk de Ridder portret

De Zeilraad, een onafhankelijk orgaan van het Watersportverbond bestraft America’s Cup zeiler Dirk de Ridder niet additioneel. De Ridder, die in de 34ste America’s Cup zou uitkomen voor Oracle Team USA, werd vlak voor de te zeilen finale van de America’s Cup geschorst.

De Nederlander in Amerikaanse dienst werd door de Internationale Jury van de 34ste America’s Cup schuldig bevonden van het feit dat hij opdracht gegeven zou hebben extra gewicht toe te voegen aan een prototype America’s Cup racejacht. Dit prototype is in 2012 tijdens de voorrondes van de America’s Cup gebruikt. De overtreding is benoemd als een overtreding van regel 69 Racing Rules for Sailing, een grove overtreding van eerlijk zeilen.

De Zeilraad
De Zeilraad is een onafhankelijk orgaan dat benoemd is door de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond. De Raad biedt onder andere zeilers de mogelijkheid tot hoger beroep bij geschillen ontstaan tijdens het wedstrijdzeilen. Daarnaast behandelt de Zeilraad alle rapporten van uitgedeelde straffen aan personen in Nederland en aan Nederlanders in het buitenland op grond van regel 69, een grove overtreding van eerlijk zeilen.

Niet ter discussie
In dit geval is de Zeilraad door de Internationale Jury van de 34ste America’s Cup geïnformeerd over de bewuste overtreding van regel 69 door Dirk de Ridder. Het staat de Zeilraad in deze vrij om verder onderzoek uit te voeren en partijen te horen. De Zeilraad mag, indien hij dat noodzakelijk acht, de betrokken zeiler additioneel straffen. Voor alle duidelijkheid, de Zeilraad kan de uitspraak niet terugdraaien of wijzigen. De uitspraak van de Internationale Jury staat volgens de Racing Rules for Sailing (speciale America’s Cup Editie) niet ter discussie.

Bevindingen
De Zeilraad heeft het rapport van de Internationale Jury en aanvullende stukken bestudeerd en heeft onder meer het volgende overwogen:
• De Raad is zich ervan bewust dat hij beperkte kennis heeft van al het bewijsmateriaal, gebruikt door de America’s Cup Jury, in deze uitspraak.
• De Zeilraad acht het niet passend om verder onderzoek uit te voeren en partijen te horen.
• De Zeilraad heeft tevens overwogen dat gehele uitsluiting van betrokkenheid van Dirk de Ridder bij de 34ste America’s Cup, gecombineerd met de schade toegebracht als gevolg van de wereldwijde negatieve publiciteit op zich al een zware straf is.

Uitspraak
Al het bovenstaande in overweging nemende is de Zeilraad van mening dat het niet gepast is om Dirk de Ridder een additionele straf op te leggen.
De uitspraak van de Zeilraad gaat naar ‘the Review Board’ van de International Sailing Federation (ISAF). The Review Board kan De Ridder additioneel straffen, maar kan ook de uitspraak van de Internationale jury van de 34ste America’s Cup niet terugdraaien of wijzigen.

Foto Yvonne Ransijn

Last modified: 25 oktober 2013
Sluiten