Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Geluidsniveau van hybride pleziervaart blijkt onveilig

10:25

snel varen lijkt veiligerHet Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om elektrische en hybride vaartuigen meer kunstmatig geluid te laten maken. Dit moet ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers op het water verminderen. De commissie reageert daarmee op de sterk groeiende markt van elektrische voortstuwing in de pleziervaart.

Kunstmatig geluid
In 2009 stelde de Europese Commissie al voor dat elektrische auto’s meer kunstmatig ‘motorgeluid’ moesten maken. Dit zou moeten gelden tot snelheden van 30km/u. Daarboven zouden de banden voldoende geluid produceren. Een in 2011 uitgevoerd onderzoek bevestigde de risico’s voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, doordat zij schrikken van relatief stille elektrische auto’s en hybride voertuigen.

Veiligheid in het geding
Het onderzoek breidt zich nu ook uit naar de pleziervaart. “Door het verdwijnen van het geluid van verbrandingsmotoren, de uitlaten en het koelwater kunnen er onder bepaalde snelheden gevaarlijke situaties ontstaan in havens en nauwe vaarwateren, maar ook op zee. Men hoort de boten onder een deze kritieke snelheid simpelweg niet meer aankomen, laat staan dat je ze nog kan ruiken zonder al die uitlaatgassen.”, aldus Ben Lärm, een beleidsmedewerker in de Commissie. Naar alle waarschijnlijkheid zal het onderzoek een minimale en maximale geluidsproductiegrens adviseren voor verschillende boottypen en vaarwateren.

Kunstmatige uitlaatgassen
Een voorstel om zeilboten onder zeil ook kunstmatig geluid te laten maken werd geschrapt. Lärm: “Alhoewel er soms sprake is van gevaarlijk situaties waarbij zeilboten elkaar echt niet aan horen komen, pleiten we in dit geval voor goed zeemanschap. Dat houdt in dat er vooral onder zeil nog beter uitkijk gehouden moet worden. Uit een eerste onderzoek onder zeilers in heel Europa is bovendien gebleken dat veel zeilers deze stilte onder zeil juist waarderen.” Op het voorstel om in plaats daarvan de geuren van een rokende uitlaat kunstmatig te genereren werd voorzichtig positief gereageerd. “Er hangt echter wel een luchtje aan dit voorstel dat bovendien sterk afhankelijk is van de heersende windrichting.”

Voldoende decibellen in 2015
Volgens het aangenomen voorstel moeten jachtwerven vanaf 2015 in samenwerking van elektrische voortstuwingsmotoren er voor gaan zorgen dat hun vaartuigen voldoende geluid maken bij met name lage snelheden. Daarboven is het geluid van de boeggolven en van tuigages luid voldoende om het over te nemen. Erg concreet zijn de voorstellen nog niet: er wordt gedacht aan het geluidsniveau van een auto met een gewone motor. Ook is nog onduidelijk of het een constant of een onderbroken geluid moet worden. “Hoewel veel jachtwerven hun motorruimtes en uitlaten nu juist nog isoleren tegen teveel geluid, zal er straks juist moeten worden gezocht naar voldoende decibellen.”

Gang is alles
Stichting ‘Veilige Vaart Nederland’ heeft in een eerste reactie laten weten geen oren te hebben naar het voorstel. “Dit zou betekenen dat boten graag boven die minimale snelheid zullen blijven varen om maar niet dat irritante kunstmatige geluid te hoeven horen. ‘Gang is alles’ wordt zo weer nieuw leven in geblazen en zorgt alsnog voor onveilige situaties op het vaarwater.”, aldus woordvoerder Frank Oorlam. De speedbootvereniging ‘Luidruchtig Varen’, een nautische aftakking van de Hells Angels, zegt wel iets te zien in het voorstel. Woordvoerder Gert Plané: “Je zal zien dat dit het algemene lawaainiveau van jachten omhoog brengt. De conservatieve zeiler zal namelijk vaker voor de verbrandingsmotor kiezen en deze bovendien tijdens het zeilen aan laten staan. Dat vinden wij prachtig.”

Hoorbaar tegengeluid
Vanuit de jachtbouw-industrie zou een intensieve lobbygroep zijn opgezet om dit voorstel met de aanscherpingen van geluidsniveaus te verminderen. Een woordvoerder: “Er wordt veel te hoog van de toren geblazen door de Commissie. Wij zullen ons tegengeluid goed hoorbaar maken in Brussel”.  Zeilen houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Meer weten? Kijk op www.zeilen.nl/nieuws/1-april-grap-stilletjes-geslaagd

 

 

Last modified: 2 april 2014
Sluiten