Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Wouter Verbraak: “Ik heb een grote fout gemaakt…”

12:42

Team VestasWouter Verbraak heeft via zijn Facebook een eerste verklaring gegeven over wat een week geleden is gebeurd, toen de boot van Team Vestas op een rif liep. “Ik heb een grote fout gemaakt”, aldus de Nederlandse navigator. Het bericht is inmiddels van zijn Facebookpagina verwijderd.

Op de Facebookpagina Wouter Verbraak Sailing schreef Verbraak zijn mea culpa in het Engels. We hebben ons best gedaan de tekst zo oorspronkelijk mogelijk te vertalen (interpretatie Marinus van Sijdenborgh). De Engelse tekst vindt u eronder.

*

We hebben eindelijk weer de mogelijkheid om te communiceren en er staat al een tijdje een dringende boodschap te wachten.

Ik ben er kapot van, nog steeds in shock. De impact van onze stranding begint langzaam door te dringen nu we veilig op Mauritius zijn en eindelijk tijd hebben om terug te kijken op de gebeurtenissen.

We hebben heel veel geluk gehad dat er niemand gewond is geraakt en dat is grotendeels te danken aan ons team work in de seconden, minuten en uren na de crash.

Ik heb een grote fout gemaakt, maar aan de andere kant hebben we geen verkeerde beslissingen gemaakt in de uitdagende en moeilijke situatie daarna.

Zodra ik de laptops van de boot weer aan de praat krijg (als ze het overleefd hebben), kan ik verder uitzoeken hoe het kwam dat we het rif niet zagen op de digitale kaarten. Ik heb het gebied op die kaarten goed bekeken, voordat ik even ging liggen. Ik had een erg lange dag gehad met die tropische storm in de buurt. Ik zag op de kaart dieptes van 42 en 80 meter staan. Over dat onderwerp is een goed artikel geplaatst op http://blog.geogarage.com/2014/12/questions-asked-about-volvo-ocean-race.html

Ik kan je verzekeren dat we voor iedere etappe, voordat we vertrekken, uitgebreid kijken naar onze route. Ik gebruik Google Earth, papieren kaarten en andere hulpmiddelen. Onze geplande route veranderde echter vlak voordat we vertrokken en met de focus op de start en de lastige omstandigheden, heb ik foutief gedacht dat ik voldoende informatie bij me zou hebben om onderweg naar de routewijzigingen te kijken. Ik zat fout. Ik probeer niet om het goed te praten, maar ik probeer een uitleg te geven en antwoord te geven op een aantal van jullie vragen.

We hebben een aantal lessen geleerd en hopen daar binnenkort meer over te kunnen zeggen.

Ik ben ontzettend dankbaar voor alle ondersteuning en hulp die we als team, die mijn familie en die ikzelf heb ontvangen van onze vrienden, collega’s, familie, Vestas, Powerhouse en Volvo. Bovenal zijn we heel veel verschuldigd aan Alvimedica voor hun hulp in de eerste nacht en ook aan de lokale vissers en de kustwacht van Île du Sud, in het atol. Ik wil iedereen heel, erg bedanken. Dank, dank, dank.

Ik sta voor altijd bij jullie in het krijt.

Wouter

*
We finally have means of communications again, so a message is highly over due….

I am totally devastated and still in shock as the gravity of our grounding is slowly sinking in now that we are safely in Mauritius with finally some time to reflect on what happened.

We are very lucky that nobody was hurt, and a lot of that is credit to our team work in the seconds, minutes and hours after the crash.

I made a big mistake, but then we didn’t make any others even though there were many difficult decision to be made and the situation was very challenging and grave indeed.

Once I can get power to the boats laptops (if they survived) I can look further into how we didn’t see the reef on the electronic charts. I did check the area on the electronic chart before putting my head down for a rest after a very long day negotiating the tropical storm and what I saw was depths of 42 and 80m indicated. There is a very good article posted on http://blog.geogarage.com/2014/12/questions-asked-about-volvo-ocean-race.html
I can assure you that before every leg we diligently look at our route before we leave and I use both Google Earth, paper charts and other tools. However, our planned route changed just before we left, and with the focus on the start and the tricky conditions, I erroneously thought I would have enough information with me to look at the changes in our route as we went along. I was wrong. I am not trying to make any excuses – just trying to offer up some form of explanation and answer to some of your questions.

There are a number of lessons to be learned from this, which we hope will be able to relay in the time to come.

I am immensely grateful for all the support that we as a team, my family and myself have received from our wonderful friends, colleagues, family, Vestas, Powerhouse and Volvo. More over we are heavily in debt to the thorough support of Alvimedica throughout the first night, as well as the local fisherman and the coastguard of Ile du Sud in the atol. So I want to thank everybody so very much. Thank you, thank you, thank you.

I am forever in your debt.

Wouter

Last modified: 10 december 2014
Sluiten