Nieuws

Watersportverbond hekelt stremming Brabantse kanalen

Het Watersportverbond maakt ernstig bezwaar tegen het besluit van Rijkswaterstaat om een aantal sluizen op de Brabantse kanalen te stremmen in het komende zomerseizoen. Onacceptabel is het feit dat het gaat om tien lange weekeinden (van donderdagavond 22.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur). Het Watersportverbond is van mening dat de mogelijkheden voor de doorgaande recreatievaart ernstig beperkt worden.

14:51

Het Watersportverbond maakt ernstig bezwaar tegen het besluit van Rijkswaterstaat om een aantal sluizen op de Brabantse kanalen te stremmen in het komende zomerseizoen. Onacceptabel is het feit dat het gaat om tien lange weekeinden (van donderdagavond 22.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur). Het Watersportverbond is van mening dat de mogelijkheden voor de doorgaande recreatievaart ernstig beperkt worden.


Volgens Rijkswaterstaat is de stremming noodzakelijk wegens werkzaamheden in het kader van het project afstandbediening. Het ombouwen van de plaatselijke bediening naar een centrale kan niet zonder dat de objecten buiten bedrijf worden gesteld. Het Watersportverbond is positief over de centrale afstandbediening en vindt het logisch dat hier werkzaamheden voor gedaan worden. Maar het Watersportverbond vindt deze stremming onaanvaardbaar omdat het zonder overleg is gebeurd en omdat de werkzaamheden in het vaarseizoen plaatsvinden over een lange periode. Een brief met het dringende verzoek tot opschorten is direct naar Rijkswaterstaat gestuurd. In de brief dringt het Watersportverbond aan op een spoedoverleg over deze actie van Rijkswaterstaat.


Frank Jibben, hoofd regionale Belangenbehartiging, is oprecht boos dat nu opnieuw een belangrijk deel van de Brabantse kanalen niet toegankelijk is voor de recreatievaart.
“Sinds de invoering van de weekendbediening op de Brabantse kanalen in 2003 zijn er steeds problemen geweest door stremmingen en werkzaamheden. Daardoor worden allerlei inspanningen van andere overheden, organisaties en van ons om de functie van dit vaarwater voor de doorgaande recreatievaart te verbeteren doorkruist. Nu dreigt opnieuw een zomerseizoen verloren te gaan en dat mag niet gebeuren.”

Last modified: 15 april 2005
Sluiten