Actueel, Nieuws

Miljoeneninvestering in Limburgse Maasplassen

10:47

Het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg heeft een impuls van zeker 8 miljoen aan investeringen opgeleverd voor de watersport. De provinciale bijdrage van 3 miljoen euro voor het programma is daarmee bijna verdrievoudigd, de investeringen in de regio worden nog hoger ingeschat.

Maasplassen luchtfotoDat bleek bij de presentatie van de voorlopige resultaten van het Nautisch Programma in Panheel, Limburg. Met 37 investeringsprojecten van ondernemers en overheden worden havens verbeterd en gevarieerd gemaakt, worden rondvaarten en riviercruises verwelkomd, stranden aantrekkelijk gemaakt en de beleving verbeterd.

Gedeputeerde Twan Beurskens van Limburg verrichte de eerste bouwhandeling voor een nieuwe Beachclub bij Panheel. Hij gaf aan blij te zijn met de investeringen. Het geloof is terug, procedures lopen soepeler en de samenwerking is goed.

Uit een overzicht van de verstrekte subsidies blijkt een evenwichtige verdeling: 50% van de middelen ging naar ondernemers en 50% naar de overheden. De regionale verdeling over de gemeenten sluit aan bij de verdeling van de watersport en de verschillende thema’s in het plan worden goed bediend.

Het komende jaar zullen de investeringen allemaal afgerond worden. Er is breed draagvlak voor een vervolg op het Nautisch Programma.

 

Foto: www.maasplassen.om

Last modified: 18 maart 2015
Sluiten