Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Watersportbond wil van seniorenkeuring af

17:07

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken of de keuringsleeftijd voor het Klein Vaarbewijs voor de pleziervaart omhoog kan of wellicht kan komen te vervallen. Het Watersportverbond is blij met dit signaal en kijkt met spanning uit naar de uitkomst van het onderzoek.

Senioren vanaf 70 jaar zijn momenteel verplicht elke vijf jaar een verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. Het Watersportverbond wil daarvan af, omdat ouderen op deze 70-jarige leeftijd tegenwoordig fitter zijn dan vroeger. Het Watersportverbond pleit zelfs voor het geheel laten vallen van de seniorenkeuring.

Het Watersportverbond kreeg vorig jaar signalen van het Ministerie Infrastructuur en Milieu dat niet zomaar zou worden meegegaan met de voorgenomen verhoging van de keuringsleeftijd van het rijbewijs naar 75 jaar. Daarop heeft het Watersportverbond samenwerking gezocht met de Stichting VAMEX en overlegd in de Domein Adviescommissie, de permanente adviescommissie van de VAMEX, waarin de diverse watersportbonden, KLPD, beroepsvaart en opleiders zitting hebben.

Enkele weken geleden is in een brief aan de minister het advies uitgebracht om de verlengingsleeftijd van het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs minimaal te verhogen naar 75 jaar en tevens serieus te overwegen deze grens geheel te laten vervallen.

Last modified: 9 februari 2013
Sluiten