Nieuws

Watersportbijdrage voorlopig niet

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de watersportbijdrage niet in.

16:44

Begin dit jaar stelde de Taskforce Versterking Toervaart, onder leiding van de heer Gabor, voor om een watersportbijdrage in te stellen. Vanaf 2013 zou er namelijk niet meer genoeg geld zijn om het vaarnet vrij te houden van knelpunten, milieuproblematiek en het prepareren van het vaarwegennet voor de toekomst. Via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) financiert het Rijk 10% mee aan de vaarweg. De overige 90% wordt betaald door de provincies en derden. Het ILG loopt nog 2013, hierna houden de rijksuitgaven aan het recreatietoervaartnet op.

 

De watersportsector heeft moeite met het advies van de Taskforce. In het advies staat dat de recreatievaart moet betalen voor knelpunten in de vaarweg. De beroepsvaart, die net zo goed belang heeft aan een goed onderhoud, hoeft niets te betalen. Daarnaast bestaat er nog de Akte van Mannheim, hierin wordt de vrije vaart voor iedereen in de Rijnoeverstaten geregeld. De betreffende landen mogen zonder belastingen gebruik maken van de vaarwegen. Het is nog maar de vraag of deze Akte zo maar aan de kant kan worden gezet.

 

Minister Verburg besloot na overleg met Economische Zaken, Fincancien en Verkeer en Waterstaat het advies niet over te nemen. ‘Tegen de achtergrond van het huidige rijksbeleid en het ontbreken van draagvlak bij de watersportsector heb ik besloten dat de watersportsector nu zelf met een voorstel moeten komen voor een vorm van eigen bijdrage.’

 

Onder aanvoering van Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) is het initiatief genomen een Toekomstvisie watersportrecreatie (2025) op te stellen. Er wordt gekeken of de kwaliteit van het toervaartnet vanaf 2013 volstaat of dat er extra voorzieningen of verbeteringen zijn gewenst aan de resterende knelpunten. De SRN wil kijken hoe de watersporter de watersport in 2025 ziet. Wanneer er een gedegen financiële onderbouwing is, gaat de minister verder praten. De hoop is dat er, met de Toekomstvisie, een nieuw licht wordt geworpen op de bereidheid van de watersportsector om een eigen bijdrage te leveren.

Last modified: 20 november 2009
Sluiten