Nieuws

Waterpeil IJssel- en Markermeer klaar voor de (droge) zomer

Dit gebeurt ter voorbereiding op het droogteseizoen.

11:11

Gedurende de maand maart werkt Rijkswaterstaat (RWS) toe naar een ander waterpeil, het zomerpeil, voor het IJsselmeergebied. Dit gebeurt ter voorbereiding op het droogteseizoen, die mogelijk drogere en hetere periodes kent. Deze zomer houdt RWS voor het IJssel- en Markermeer een streefpeil van -0,20 m NAP aan.

Op dit moment is het peil, na een periode van hoge waterstanden, gedaald tot -0,17 m NAP in het IJsselmeer en -0,19 in het Markermeer. Het IJsselmeergebied is de regenton van Nederland en voorziet een groot deel van de regio van voldoende zoetwater bij drogere periodes. Door alle neerslag en aanvoer van water, is er naar verwachting genoeg water beschikbaar in het IJsselmeergebied en de omliggende regio’s. Voldoende zoet water in het IJsselmeer is belangrijk voor de drinkwatervoorziening voor de Kop van Noord-Holland en voor het tegengaan van verzilting. Bij een langdurige periode van droogte kunnen het IJsselmeer en Markermeer, het noorden van Nederland van water van een goede kwaliteit voorzien.

Droogteseizoen

Het droogteseizoen start jaarlijks op 1 april en duurt tot 30 september. Elk jaar verschijnt op 1 april een uitgebreide beschrijving van de actuele stand van zaken als uitgangssituatie voor het droogteseizoen. Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders monitoren steeds de droogtesituatie. Als er sprake is van (dreigende) droogte of neerslagtekort, wordt de droogtemonitor wekelijks geactualiseerd.

© Harry van Reeken/Rijkswaterstaat

Toelichting zomer- en winterpeil

Rijkswaterstaat beheert door het jaar heen het waterpeil in het IJsselmeergebied. Er is een zomer- en winterpeil.
Voor de zomer houdt Rijkswaterstaat getallen tussen de 10 tot 30 centimeter onder NAP aan. In aanloop naar een warme zomer kan Rijkswaterstaat daarmee 400 miljoen m3 extra zoetwater vasthouden. Onder normale omstandigheden wordt een peil van -0,20 m NAP aangehouden.
Na de zomer, van half augustus tot begin september, laat Rijkswaterstaat water via de spuisluizen in de Afsluitdijk weglopen als voorbereiding op de aanvoer van water in het najaar en de winter. Het peil zakt dan totdat eind september een peil van 30 centimeter onder NAP is bereikt. Vanaf oktober gaat onder normale omstandigheden het winterpeil (-0,40 m NAP) in.

Broedende vogels

Bij het opzetten van het zomerpeil wordt er altijd rekening gehouden met de broedende vogels en het omliggende riet. De hoge waterstand van afgelopen winter heeft ervoor gezorgd dat riet op een natuurlijke manier is schoongespoeld en dat vogelsoorten die op de grond broeden al een hoger gelegen plekje voor hun nest kiezen. In voorgaande jaren zorgde een verhoogd meerpeil in maart voor dit effect. Rijkswaterstaat voorkomt met een opzet van het peil in het voorjaar onder meer het wegspoelen van nesten als later alsnog een hoger peil nodig is omdat een periode van droogte verwacht wordt. Dat is nu niet nodig omdat vogels door de hoge waterstand al een hogere plek gekozen hebben.

Omslagfoto: © Agnes Monkelbaan/CC BY-SA 4.0

Last modified: 26 maart 2024
Sluiten