Nieuws

Verbond wil verhoging leeftijdsgrens Vaarbewijs

16:46

Nu de leeftijdsgrens voor het verlengen van het rijbewijs per 1 juli 2013 naar 75 jaar wordt verhoogd, is het Watersportverbond voor minimaal eenzelfde leeftijdsgrens voor de verlenging van het Klein Vaarbewijs. “Het is moeilijk uit te leggen waarom rijbewijshouders langer mogen doorrijden dan de Klein Vaarbewijshouders zouden mogen varen,” aldus Maurice Leeser directeur Watersportverbond. Het Watersportverbond neemt het voortouw een brief naar de minister te schrijven met het voorstel om de leeftijdsgrens te verhogen

Enkele jaren geleden werd de leeftijd voor het Klein Vaarbewijs al opgetrokken van 65 naar 70 jaar. Dat betekent dat je op je 70ste je vaarbewijs moet verlengen voor een periode van 5 jaar. Wat extra administratieve lasten met zich meebrengt. Als reden voor het verhogen van de leeftijdsgrens werd toen door de overheid de vergelijkbaarheid met de leeftijd van het rijbewijs, deregulering en vermindering van administratieve lasten voor de burger genoemd. De watersportorganisaties waren het daarmee eens en adviseerden positief

De diverse watersportbonden, KLPD, beroepsvaart, opleiders die allen zitting hebben in de vaste adviescommissie van de Stichting VAMEX, die de vaarbewijsexamens organiseert, hebben het ministerie op haar verzoek om advies, reeds gemeld geen bezwaren te hebben tegen een verdere verhoging. Als redenen noemde de adviescommissie dat het varen in vergelijking met het wegverkeer toch al minder risico’s oplevert en een gelijktrekking met het rijbewijs naast eenduidigheid voor de burgers, vermindering van administratieve lasten, ook het behalen ervan aantrekkelijker maakt.

Het Watersportverbond ziet het liefst dat de leeftijdsgrens helemaal geschrapt wordt, zoals in België en Duitsland het geval is. Daarmee wordt meteen een ander probleem aangepakt, namelijk dat van de ongelijkheid met de geldigheid van het ICC (International Certificate of Competence), het buitenlands vaarbewijs.  Voor het ICC geldt internationaal gezien geen verplichte bovengrens. Maar omdat in Nederland het ICC door de overheid is gekoppeld aan het Klein Vaarbewijs wordt voor het ICC dezelfde leeftijdsgrens als van het Klein Vaarbewijs gehanteerd. In het buitenland wordt het ICC ook gevraagd voor schepen die in Nederland niet vaarbewijsplichtig zijn. Dit betekent dat ook deze groep voor het varen in het buitenland door de overbodige leeftijdsbeperking getroffen wordt. Het Watersportverbond is van plan in de brief naar de minister dit ook ter sprake te brengen en voor te stellen de leeftijdgrens helemaal te schrappen.

Schrappen van de verlengingsleeftijd is naar het oordeel van het Watersportverbond verantwoord. In de pleziervaart is het aantal ongevallen een fractie van dat in het wegverkeer. Bovendien heeft de pleziervaarder voldoende mogelijkheden en is daar ook aan gewend om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door het mijden van drukke vaarwegen en ongunstige weersomstandigheden of het aanpassen van het schip en bemanning.

Foto ANP/Ministerie van Binnenlandse Zaken

Tags: Last modified: 21 mei 2021
Sluiten