Nieuws

Update verzegelingsplicht vuilwatertanks

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

17:18

Vuilwatertanks

Een aantal weken geleden berichtten we over de aanstaande invoering van de verzegelingsplicht van de buitenafvoer van vuilwatertanks en toiletten aan boord. In het kort houdt deze plicht in dat de buitenafvoer van vuilwatertanks en toiletten aan boord op de binnenwateren verzegeld moeten zijn. Dit om te voorkomen dat er op de binnenwateren toiletwater geloosd wordt. De invoering van de verzegelingsplicht hing af van de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Het Besluit activiteiten leefomgeving, waarin de verzegelingsplicht wordt opgenomen, is daar onderdeel van. Afgelopen vrijdag is echter bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet wederom met een half jaar wordt uitgesteld. De nieuwe beoogde datum van invoering is op dit moment vastgesteld op 1 juli 2023. Dat betekent dus ook de verzegelingsplicht van de vuilwatertanks 1 januari aanstaande nog niet van kracht is.

Overzicht vuilwaterinnamepunten

Ondertussen is Waterrecreatie Nederland bezig om het aantal vuilwaterinnamepunten in Nederland op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. De inventarisatie van de innamepunten is in volle gang en wordt deze winter voortgezet. Via een viewer zijn de innamepunten die tot nu toe verzameld zijn al zichtbaar. Daarnaast is er een melder waarmee correcties, onvolledigheden of ontbrekende punten gemeld kunnen worden.

Omslagfoto (ter illustratie): Beeldbank Rijkswaterstaat

Last modified: 18 oktober 2022
Sluiten