Actueel, Nieuws

SWRTN tegen btw-verhoging waterrecreatie

10:31

Ondernemers in de watersportrecreatie maken zich zorgen over de BTW stijging die Staatsecretaris Wiebes wil doorvoeren. De staatssecretaris heeft plannen om de heffing voor verblijfsrecreatie en sportbeoefening van 6% te verhogen naar 21%. Stichting Watersport, Recreatie en Toerisme Nederland (SWRTN) tekenend namens de ondernemers bezwaar aan tegen deze voornemens.

De SWRTN stelt dat de verhoging een direct negatief effect heeft op het aantal bezoekers, recreanten en gasten. Omzetten komen daardoor direct onder druk te staan en banenverlies is vervolgens niet te voorkomen.
“Inzetten op meer werkgelegenheid en tegelijkertijd maatregelen nemen die banen gaan kosten is niet uit te leggen”, zegt Michel Bijlsma, voorzitter van SWRTN. “Watersportcampings en zeilscholen hanteren nu het 6% tarief. Een verhoging kan deze branche niet aan. Na een langdurige lobby vanuit de sector mogen zeilscholen sinds kort veelal het 6% tarief hanteren. (Zeil)sportbeoefening is belangrijk voor de jeugd. Hiermee worden jongeren geënthousiasmeerd voor de waterrecreatie en dat is belangrijk voor de toekomst. Mede de verlaging van 21% naar 6% heeft een positief effect gehad op de zeilscholen. Zij zien weer een toenemende belangstelling voor hun zeilactiviteiten. Als deze regeling nu wordt teruggedraaid, gaan deze mooie resultaten weer verloren.”

Onderzoek

De vermoedens en de eerdere inschattingen van SWRTN omtrent de Btw-verhoging worden bevestigd door een onderzoek van NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland, de koepel van brancheorganisaties in de verblijfsrecreatie. Volgens het onderzoek zullen in de sector 55.000 banen verloren gaan als gevolg van de verhoging. Ook als door de maatregel de inkomstenbelasting iets gematigd kan worden, zal het effect negatief zijn. Met name de ‘kleine’ watersportsector wordt hard getroffen, terwijl deze sector juist belangrijk is voor de instroom van waterrecreanten en daardoor voor de totale watersportbranche.

 

Last modified: 26 maart 2015
Sluiten