Nieuws

Studie naar groene centrale bij Afsluitdijk

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de ontwikkeling van een schone energiecentrale bij de Afsluitdijk. De centrale produceert elektriciteit door menging van zoet en zout water.

14:03

Deze zogeheten Blue Energy-centrale is op laboratoriumschaal ontwikkeld door de firma Redstack en haalt elektriciteit uit een membraaninstallatie die gevoed wordt met een combinatie van zoet en zout water. Eneco wil zijn productie van groene stroom fors opvoeren en participeert daarom in de (proef)centrale die op een innovatieve wijze schone elektriciteit gaat maken. Rijkswaterstaat wil hiervoor ruimte beschikbaar stellen bij de Afsluitdijk, waar zowel zout water (Waddenzee) als zoet water (IJsselmeer) beschikbaar zijn. De enige reststof van de centrale, brak water, kan gevoegd worden bij het zeewater in de Waddenzee.

Techniek
De techniek Blue Energy maakt grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit mogelijk via RED-techniek (reversed electro dialysis). Met een speciaal membraam tussen de zoet- en zout-waterstromen worden zoutdeeltjes opgevangen. Die deeltjes geven elektrische stroompjes af. Bij een samenspel van vele membramen ontstaat genoeg elektriciteit voor gebruik in woningen. Het potentieel bedraagt circa 3000 MegaWatt. Dit is ongeveer tien procent van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Blue Energy kan een constante, stabiele productie van groene stroom leveren.
De Afsluitdijk leent zich uitermate voor de eerste elektriciteitsproductie uit zout zeewater en zoet IJsselmeerwater. Er gaat nu al een constante stroom zoet water via de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Een klein deel daarvan is al goed voor de eerste proeven en ook bij een grote centrale van 200 MW, die op de Afsluitdijk op termijn het eindresultaat moet zijn, is genoeg water voorhanden.

Planning
Het onderzoek wordt medio 2008 afgerond. Vervolgens wordt een kleine installatie van 10-50 kiloWatt gebouwd om de RED-technologie onder praktijkomstandigheden te testen. Deze testen lopen van 2008 tot 2010. Daarna wordt uitgebreid naar een capaciteit van 1000 kW, waarbij aan optimalisatie van het systeem wordt gewerkt. Na deze fase ligt een verdere vergroting naar uiteindelijk 200 MW voor de hand.

(Bron: Rijkswaterstaat)

Last modified: 2 november 2007
Sluiten