Nieuws

Start aanleg natuurgebied in Veluwemeer en Wolderwijd

Op 24 januari is Rijkswaterstaat gestart met de aanleg van een eiland in het Wolderwijd tussen de brug en het aquaduct bij Harderwijk. Dit eiland maakt onderdeel uit van het natuurontwikkelingsproject 'De Natte As'. Kleine zoogdieren en reptielen krijgen hierdoor een beschermde doorgang en ook voor de recreatievaart biedt het gebied nieuwe mogelijkheden.

15:15

Het eiland in het Wolderwijd tussen de brug en het aquaduct bij Harderwijk. (Foto: Rijkswaterstaat)
Op 24 januari is Rijkswaterstaat gestart met de aanleg van een eiland in het Wolderwijd tussen de brug en het aquaduct bij Harderwijk. Dit eiland maakt onderdeel uit van het natuurontwikkelingsproject ‘De Natte As’. Kleine zoogdieren en reptielen krijgen hierdoor een beschermde doorgang en ook voor de recreatievaart biedt het gebied nieuwe mogelijkheden.
 


Nieuwe geul en ligplaatsen
Voor de aanleg van het natuurgebied wordt onder andere gebruik gemaakt van grond uit de nieuw te realiseren recreatievaargeul. Deze nieuwe vaargeul, met een doorsteek in de geleidedam, zorgt er straks voor dat de recreatievaart sneller vanuit Harderwijk op het Wolderwijd kan komen. Daarnaast zal er voor de recreatievaart aanlegmogelijkheden worden gecreëerd voor zo’n 20 boten.


Geen stremmingen
De aanleg van het natuurgebied en de ligplaatsen zijn in juni 2007 gereed. De recreatievaargeul zal eind 2007 gerealiseerd zijn. Gedurende deze periode zijn er geen stremmingen voor de beroepsvaart en is er minimale hinder voor de recreatievaart.


De Natte As
De Natte As is een ecologische verbinding bestaand uit verschillende eilanden, tussen de Hierdense beek bij Harderwijk in Gelderland en het Harderbroek in Flevoland. Het creëren van een landschappelijk aantrekkelijke, natte ecologische verbinding die doorgang en dekking biedt aan kleine zoogdieren en reptielen zoals de otter en ringslang. Het plan schept ook luwte, rust en foerageergelegenheid voor lepelaars, eendensoorten en doortrekkers.


De Natte as is een gezamenlijk project van de ministeries Rijkswaterstaat en LNV, de gemeente Harderwijk, de provincie Flevoland en de Vereniging Natuurmonumenten.

Last modified: 4 september 2007
Sluiten