Nieuws

Schuitengat blijft dicht

Het uitdiepen van het voormalige Schuitengat gaat niet door. Rijkswaterstaat meent dat het teveel baggerwerk en te weinig milieuwinst geeft.

13:18

De zandbank tussen de Boomkensdiep en de Vliestroom blijkt volgens loodpeilingen van Rijkswaterstaat te dynamisch. Om de vaarroute opnieuw uit te baggeren moet ongeveer 500.000 kubieke meter worden gebaggerd. Aangezien de zandtransporten de gebaggerde geul weer dicht laten slibben, moet jaarlijks dezelfde hoeveelheid gebaggerd worden. Nu is dat nog 200.000 tot 300.000 kuub.

 

Economie en milieu

Op Terschelling gaan veel stemmen op om de voormalige vaarverbinding naar de haven van West-Terschelling uit te diepen. Zo zou de route voor veerboten naar Terschelling en Vlieland verkort worden.

Het uitdiepen heeft op die manier zowel economische als milieuaspecten. Doordat er minder gevaren hoeft te worden, verbruikt men minder diesel en is er dus minder milieubelasting. Rederij Doeksen zou jaarlijks 350.000 tot 400.000 liter diesel kunnen besparen. Die besparing wordt echter tenietgedaan door de brandstof die nodig is voor de baggerwerkzaamheden.

Last modified: 12 februari 2008
Sluiten