Nieuws

Rijkswaterstaat brengt IJsselmeer weer op zomerstreefpeil

Rijkswaterstaat heeft besloten om het peil van het water in het IJsselmeer langzaam weer te laten dalen naar het zomerstreefpeil van NAP –20cm. Door de plotselinge weersomslag van vorige week en de voldoende aanvoer via de Rijn die ook het IJsselmeer voedt, is het niet langer nodig een waterbuffer te handhaven.

16:27

Rijkswaterstaat heeft besloten om het peil van het water in het IJsselmeer langzaam weer te laten dalen naar het zomerstreefpeil van NAP –20cm. Door de plotselinge weersomslag van vorige week en de voldoende aanvoer via de Rijn die ook het IJsselmeer voedt, is het niet langer nodig een waterbuffer te handhaven.


Eind juli verhoogde Rijkswaterstaat tijdelijk het peil tot maximaal NAP –12cm. Dat gebeurde op basis van de verwachting dat een te droge julimaand statistisch gezien vaak gevolgd wordt door een te droge augustusmaand. Die situatie doet zich nu hoogst waarschijnlijk niet meer voor. Er is de laatste dagen al vrij veel neerslag gevallen en ook de voorspellingen geven aan dat er van droogte vermoedelijk geen sprake meer zal zijn. Vanaf 9 augustus zal daarom de gevormde waterbuffer binnen één week weer worden afgespuid naar de Waddenzee en is het IJsselmeer weer op het normale zomerstreefpeil.

Last modified: 9 augustus 2006
Sluiten