Nieuws

Provicie Noord-Holland eist opschonen Loosdrechtse Plassen

Maatregelen om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te verbeteren kunnen volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet langer meer wachten. Daarom zijn zij bereid gebruik te maken van hun aanwijzingsbevoegdheid en de gemeente Wijdemeren op te leggen hieraan medewerking te verlenen.

10:24

Maatregelen om de waterkwaliteit in de Loosdrechtse Plassen te verbeteren kunnen volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet langer meer wachten. Daarom zijn zij bereid gebruik te maken van hun aanwijzingsbevoegdheid en de gemeente Wijdemeren op te leggen hieraan medewerking te verlenen.

Ondanks veel gesprekken zijn provincie en gemeente niet tot overeenstemming gekomen over het herstelplan. De gemeente is op de hoogte gesteld van het besluit van de provincie om gebruik te maken van hun aanwijzingsbevoegdheid.

Zweefslib
De Loosdrechtse Plassen zijn vertroebeld door zogenaamd ‘zweefslib’. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat onderwaterplanten verdwenen zijn en dat het minder aantrekkelijk is om hier te zwemmen. Daarnaast slibben de jachthavens en vaarroutes dicht. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil de kwaliteit herstellen en daarom de plassen op drie plaatsen verdiepen (ontgronden). Voordeel van deze methode is dat het zweefslib bezinkt en er geen baggerslib in schaarse depots opgeslagen hoeft te worden.

Op dit moment wordt nog incidenteel gebaggerd, een dure methode om de vaarwegen open te houden. Grootschalig baggeren zou tientallen miljoenen euro’s kosten, een aanpak die financieel niet haalbaar is. Gedeputeerde Staten vinden het Herstelplan van AGV een effectieve en duurzame oplossing, die bovendien betaalbaar is ook.

Last modified: 21 december 2006
Sluiten