Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Ondernemen op het Wad

17:57

De Waddenvereniging pleit voor beter onderzoek naar de gevolgen van veranderingen op het Wad. Er lopen continu projecten, van zoutwinning tot kolencentrales. Volgens de Waddenvereniging kunnen verschillende activiteiten heel andere gevolgen hebben voor het Wad dan één project op zichzelf.

De Waddenzee staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. Dit betekent dat er regels zijn voor welke processen er wel en niet mogen plaatsvinden. Aanvragen van ondernemers worden in minder dan één procent van de gevallen afgekeurd. Ze worden los van elkaar behandeld, waardoor de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen misleidend kunnen zijn.

Volgens de wet moet de overheid dit controleren. Het blijkt echter dat de vergunningen niet op één plek worden geregistreerd, waardoor vergelijking en controle moeilijk is. Een reden hiervan kan zijn dat onduidelijk is of de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente of provincie ligt. Hier moeten betere afspraken over gemaakt worden. De Waddenvereniging wil hiermee de ondernemingen planmatiger laten plaatsvinden, waardoor het natuurgebied behouden blijft.

Last modified: 7 november 2012
Sluiten