Nieuws

Nieuwe koers Watersportverbond

Na het financiële debacle dat het hoofdbestuur van het Watersportverbond in november 2006 nekte, vergaderden de leden gisteravond over de nieuwe koers van de bond. Er staan veranderingen op stapel in de manier waarop de sportkoepel wordt bestuurd. Daarnaast wil het Verbond de kantoororganisatie verbeteren.

17:58

Na het financiële debacle dat het hoofdbestuur van het Watersportverbond in november 2006 nekte, vergaderden de leden gisteravond over de nieuwe koers van de bond. Er staan veranderingen op stapel in de manier waarop de sportkoepel wordt bestuurd. Daarnaast wil het Verbond de kantoororganisatie verbeteren.


Op dinsdagavond 8 mei 2007 vond de algemene ledenvergadering van het Watersportverbond plaats. De voorstellen van de stuurgroep en het bestuur om het Watersportverbond weer op koers te krijgen, kregen groen licht van de leden.


Nieuwe bestuursvorm
Het Watersportverbond blijft zich inzetten voor de sectoren toervaren, wedstrijdsport en topsport. De huidige afdelingsbestuurslaag gaat verdwijnen en in het bestuur worden de sectoren ieder vertegenwoordigd door een bestuurslid. Een groot belang wordt gehecht aan communicatie, jeugd en opleidingen. Daarom komt er een aparte sector communicatie en een aparte sector jeugd en opleidingen, met eveneens ieder een eigen bestuurslid.
Om het (financiële) toezicht te verbeteren wordt een Controleraad ingesteld. De huidige Financiële Raad verdwijnt daarmee in de nieuwe structuur. De organisatie wordt daarmee hopelijk transparanter en kan zich beter inzetten voor de verenigingen en haar leden, zo hoopt de bond. Op de ledenvergadering in november zal de nieuwe koers in uitgewerkte vorm (inclusief financiële consequenties) aan de leden worden voorgelegd.


Nieuwe kantoororganisatie
Om de dienstverlening vanuit het bondskantoor te verbeteren, wordt door de werkgroep Kwaliteit en bureau Berenschot gewerkt aan een Handboek Kwaliteit, die in het najaar gereed zal zijn. De werkprocessen binnen de kantoororganisatie worden daarbij in kaart gebracht met als doel knelpunten te inventariseren, keuzes te maken over het gewenste serviceniveau en verbeteringen in de werkprocessen aan te brengen waar nodig. De ledenvergadering heeft het bestuur verzocht om hoge prioriteit te geven aan ledenadministratie, wat immers de basis is van de organisatie.


Financieel jaarverslag 2006
De ledenvergadering heeft het financiële jaarverslag over 2006 goedgekeurd en het bestuur groen licht gegeven om door te gaan met de door het bestuur gepresenteerde begroting 2007 op basis van de nieuwe structuur.


De vergadering, bijgewoond door 111 verenigingen en in totaal 214 personen, werd geleid door vice-voorzitter Bert Kuiper. De heer Kuiper zal als interim-voorzitter blijven opereren tot de ledenvergadering van 24 november. Voor de functie van voorzitter wordt een wervingsprocedure gestart. De ledenvergadering heeft het gewenste profiel goedgekeurd evenals de procedure van werving.

Last modified: 9 mei 2007
Sluiten