Actueel, Nieuws

Nieuwe leden Raad van Toezicht bij KNRM

10:02

De Raad van Toezicht van de stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), verwelkomt per 1 januari 2015 twee nieuwe leden. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken bij de KNRM. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn Niek W. Hoek en Ir. Klaas Visser.

KNRMNiek Hoek (58) is tot 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd en was tot 1997 werkzaam bij Koninklijke Shell in verschillende directiefuncties bij buitenlandse divisies.

Klaas Visser (58), schout-bij-nacht buiten dienst, is docent/onderzoeker Marine Engineering bij de faculteit Mechanical, Marine and Materials Engineering (3ME) bij de TU Delft en docent maritieme platformsystemen bij het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.

Vrijwillige functie

De Raad van Toezicht van de KNRM bestaat met hun toetreden uit acht personen. Conform de statuten is het lidmaatschap een volledig vrijwillige, onbezoldigde functie, die de leden maximaal 12 jaar kunnen uitoefenen. Zij worden nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken bij en verbonden aan de KNRM. Voor alle leden van de Raad van Toezicht is een functieprofiel vastgesteld, met een rooster van aftreden, waarin periodiek herbenoemingen zijn vastgesteld. Het netwerk van de leden wordt ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM.

De leden van de Raad van Toezicht komen voort uit verschillende vakgebieden, waaronder de Koninklijke Marine, Koopvaardij/Rederij, Scheepsbouw, Bankwezen/Verzekeringen, Notariaat/Advocatuur en Openbaar Bestuur.

Last modified: 23 december 2014
Sluiten