Actueel, Nieuws

Nicaraguakanaal komt dichterbij

18:34

Een aantal details van het nieuw te bouwen Nicaraguakanaal zijn bekend. Het kanaal moet breder en dieper worden dan het huidige Panamakanaal. Als alles volgens plan verloopt wordt eind 2014 met de bouw gestart. Volgens verschillende bronnen zou het project binnen elf jaar of zelfs binnen zes jaar kunnen zijn afgerond. In juni 2013 kende de Nicaraguaanse regering een concessie van vijftig jaar toe aan HKND, een consortium uit Hong Kong, voor de aanleg van een kanaal tussen de Caraïbische Zee en Grote Oceaan.

Route

Route NicaraguakanaalHet nieuwe kanaal, dat met 286 kilometer ongeveer vier keer zo lang is als het Panamakanaal, moet gaan lopen tussen de stad Bluefields aan de oostkust en de stad Brito aan de westkust van Nicaragua. In het midden doorsnijdt het kanaal het Meer van Nicaragua, ook wel bekend als het Cocibolcameer, dat met een oppervlak van ruim 8200 vierkante kilometer als een echte binnenzee gezien kan worden. Het meer van Nicaragua is bijna vijf keer zo groot als het Markermeer en IJsselmeer bij elkaar. Het meer is van zichzelf niet diep genoeg om de diepgang van de beoogde schepen te faciliteren en er zou lokaal een diepere geul moeten worden uitgebaggerd. De wind en golfslag die een dergelijke watermassa met zich mee kan brengen geldt als een van de nadelen van de route over het meer.

Concurrent

Om de capaciteit van het Panamakanaal te vergroten worden op het moment extra sluizen gebouwd. De afmetingen van de nieuwe sluizen – 55 meter breed en 18 meter diep – staan minder grote schepen toe dan de sluizen in het Nicaraguakanaal, die met 83 meter breed en 27,6 meter diep flink groter moeten worden.

Financieel

Naar verwachting gaat de bouw van het kanaal zo’n 40 miljard dollar kosten. Eenmaal operationeel zou het Nicaraguakanaal per jaar 1 miljard dollar binnen moeten halen om winst te maken bij een omzet van 5,5 miljard dollar. Daarvoor zou direct na het in gebruik nemen van het kanaal de helft van de klandizie van het Panamakanaal moeten worden getrokken. Het andere deel van de klandizie bestaat uit zogenoemde post-Panamax-schepen, schepen die te groot zijn voor het Panamakanaal. Van de opbrengsten gaat per jaar 10 miljoen dollar naar Nicaragua en het eigendom van het kanaal wordt over het tijdsbestek van een eeuw overgedragen aan de staat.

Protest

Het plan van de Nicaraguaanse overheid om het project uit te besteden en de reikwijdte van de concessie heeft flink wat protest doen oplaaien. Volgens de oppositie ‘verkoopt’ president Daniel Ortega grondgebied aan buitenlandse investeerders en worden de belangen van het land zelf geschaad. De wet die werd aangenomen om het pad te effenen voor de aanleg van het kanaal is volgens spcialist Gabriel Álvarez mogelijk ongrondwettig, omdat het artikelen over de nationale soevereiniteit en eigendomsrecht schendt. Bovendien zou het land bij eventuele conflicten in de rechtbank machteloos staan tegenover de concessiehouder.

Biologen wijzen op de mogelijke milieuschade door vervuiling van het Meer van Nicaragua, dat een grote biodiversiteit kent en bovendien de grootste natuurlijke bron van zoet water in de regio is.

Historie

De eerste plannen om een kanaal door Nicaragua aan te leggen stammen uit het begin van de 19e eeuw. Al in 1825 onderzocht de Federale Republiek van Centraal Amerika de mogelijkheid om een korte verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan te maken. De Amerikaan Cornelius Vanderbilt kreeg in 1849 een contract voor twaalf jaar om het kanaal aan te leggen en te beheren. Door burgeroorlogen in Nicaragua kwam het project nooit van de grond.

In de jaren tot de eeuwwisseling werden de plannen diverse keren gewijzigd. In Panama startte ook een project voor een kanaal tussen de twee Amerika’s. Toen het de Fransen niet lukte het project te voltooien, kwamen de Verenigde Staten in actie. Door de pro-Panama-lobby werd de vulkaan Momotombo in het meer van Nicaragua met succes bestempeld als een groot veiligheidsrisico en de VS nam de licenties voor het Panamakanaal over van Frankrijk. Zonder grote geldschieters voor een kanaal door Nicaragua verdween het plan weer in de ijskast.

Voortgang

Later in 2014 wordt besloten of het gigantische project doorgaat.

Last modified: 12 februari 2014
Sluiten