Nieuws

Marifoonvergunning definitief afgeschaft

Het Watersportverbond bericht dat de afschaffing van de vergunningsplicht voor marifoongebruik per 1 februari 2008 een feit is. Hoewel de definitieve beslissing nog genomen moet worden, is het nu zeker dat de vergunningsplicht wordt omgezet in een meldingsplicht. Dat scheelt administratieve rompslomp en kosten.

15:00

Het aanvragen van een vergunning en de jaarlijkse verlenging ervan bleken in de afgelopen jaren een barrière voor watersporters. Veel watersporters kozen ervoor, ook vanwege de kosten, om de marifoon in te ruilen voor de mobiele telefoon. Het aanvragen van een vergunning kost 53 euro voor de marifoon en 26 euro voor de radar. De verwachting is dat met deze maatregel het gebruik van de marifoon weer zal toenemen, wat een positief effect heeft op de veiligheid op het water.

De huidige vergunningen worden per februari automatisch omgezet in een melding. Watersporters die hun bevoegdheid na die datum halen, hoeven daar alleen nog een melding te doen. Vergunninghouders krijgen op korte termijn schriftelijk bericht van het Agentschap Telecom.

Last modified: 12 november 2007
Sluiten