Actueel, Nieuws

MAIB-onderzoek Cheeki Rafiki afgerond

10:51

Het onderzoek van de MAIB (Marine Accident Investigation Branche) naar het omslaan van Cheeki Rafiki, is afgerond. Beneteau First 40.7 Cheeki Rafiki werd op 23 mei 2014 met afgescheurde kiel gevonden op de Atlantische Oceaan, op 720 mijl uit de Canadese kust. De vierkoppige bemanning is tot op heden niet gevonden.

Rapport

Het onderzoeksrapport (klik hier voor het volledige rapport) biedt geen verrassing, maar bevestigt de vermoedens dat het jacht is omgeslagen door het afscheuren van de kiel. De oorzaak van het afscheuren wordt gezocht in het (gedeeltelijk) losraken van de ingeplakte binnenschaal/het ingeplakte spantenframe, waardoor de kiel meer ruimte had om te bewegen.

Het wrak van Cheeki Rafiki is niet geborgen en is vermoedelijk gezonken, waardoor het fysieke onderzoek beperkt is gebleven tot de bevindingen van het marinepersoneel dat de boot in de dagen na het onderzoek identificeerde. Enkele belangrijke conclusies en bevindingen uit het onderzoeksrapport.

Afgescheurde kiel Cheeki Rafiki. Foto: United States Coast Guard.

Omgeslagen romp van Cheeki Rafiki. De kiel is afgescheurd. Rechts (achterste kielbout) zijn roestsporen zichtbaar. Foto: United States Coast Guard.

Observaties

– De voorste twee kielbouten waren afgebroken;
– De achterste kielbout was afgebroken en had vermoedelijk een roestvlek eromheen;
– De zes middelste kielbouten ontbraken en leken door de romp te zijn getrokken;
– Aan het onderwaterschip leken geen beschadigingen ten gevolge van een aanvaring te zijn;
– De riemen van het reddingsvlot waren losgemaakt;
– Met de boot eenmaal omgeslagen, kon het vlot moeilijk worden bereikt.

Conclusies

– Eerder vastlopen van de boot zou de integriteit van de constructie hebben aangetast door (gedeeltelijk) losraken van de binnenschaal/het spantenframe;
– Een losgeraakte binnenschaal is moeilijk vast te stellen, zeker in gevallen waarbij de kiel niet wordt verwijderd, omdat de compressie van de kielbevestiging en de druk van het tuig bij gebruikelijke bevestiging onjuiste resultaten geven bij een kloptest (met hamer);
– Het losraken van de binnenschaal kan beweging in de kiel hebben veroorzaakt;
– Als het overleven van de bemanning grotendeels afhankelijk is van het reddingsvlot, dient alle moeite gedaan te worden om het vlot toegankelijk te houden.

Andere veiligheidsissues

– De commerciële status van de boot was niet duidelijk, waardoor eveneens onduidelijk is aan welke veiligheidseisen de boot had moeten voldoen;
– Had de boot voldaan aan de strengste veiligheidseisen, dan was het reddingsvlot zo geplaatst geweest, dat het ook bij omslaan ter beschikking van de bemanning had gestaan.

Constructie

– Het ontwerp van de kielconstructie voldeed aan de standaarden ten tijde van het ontwerp;
– Om te voldoen aan de huidige standaard (ISO 12215-9:2012) hadden de contraplaten van de kielbouten 3 mm dikker en 3 millimeter breder moeten zijn;
– Als de achterste kielbout daadwerkelijk gecorrodeerd was en geen bijdrage leverde aan de constructie, zouden de rest van de bouten niet aan de ISO-standaard hebben voldaan.

Aanbevelingen

Op grond van de resultaten van het onderzoek worden diverse aanbevelingen gedaan aan verschillende instanties. De belangrijkste omvat bewustwording van de mogelijke gevolgen van vastlopen in geval bij een ingeplakte binnenschaal/spantenframe, zowel bij bouwers, inspecteurs, onderhoudslieden als eigenaars.

Noodsituatie

De delivery-bemanning bracht Cheeki Rafiki terug naar Engeland, nadat ze had deelgenomen aan de Antigua Sailing week. De boot zeilde noordnoordoost om de westenwinden op te pikken richting Engeland, maar trof relatief zwaar weer: 28 knopen noordenwind met een significante golfhoogte van 4,7 meter. In de laatste contacten met de bemanning op donderdag 15 mei werd een lek geconstateerd. Het laatste contact (per satelliettelefoon) was op vrijdagochtend 03.30 uur; de schipper meldde dat het lek onvindbaar was.

Ongeveer drie uur later werd een signaal opgevangen van de PLB (Personal Locator Beacon) van de schipper, waarna het reddingsapparaat op gang kwam. Op zaterdag 17 mei rapporteerde een containerschip een omgeslagen boot zonder kiel, die aan de beschrijving van Cheeki Rafiki voldeed. Amerikaanse mariniers onderzochten het wrak en stelden vast dat het inderdaad om Cheeki Rafiki ging. Het reddingsvlot was nog aan boord. De vierkoppige bemanning werd niet gevonden.

Bemanning

De boot werd bemand geschipperd door de 22-jarige Andrew Bridge en de even oude James Male, beide werkzaam voor Stormforce Coaching. De twee andere bemanningsleden waren de 52-jarige Stephen Warren en de 56-jarige Paul Goslin.

Last modified: 6 mei 2015
Sluiten